Portál aplikací: SOČ-NL, CNP, …

Vedení společnosti

Generální ředitelství (GŘ)

Úsek předsedy představenstva / ředitelé odborů

Předseda představenstva
pověřený řízením tohoto úseku
Ivan BEDNÁRIK, MBA
Odbor právní a compliance Mgr. Lukáš STRNAD

 

Úsek předsedy představenstva / vedoucí oddělení

Oddělení interního auditu Ing. Petr VÁCHA

 

Úsek výkonného ředitele / ředitelé odborů

Výkonný ředitel Ing. Tomáš TÓTH
Kancelář předsedy představenstva Kamila CHOVANCOVÁ
Odbor personální Ing. Mojmír BAKALÁŘ
Odbor hospodaření s KV Ing. Zdeněk MEIDL
Odbor bezpečnosti Ing. Marek HEJDUK, MPA
Odbor řízení přeprav Roman ŠPAČEK

 

Úsek obchodu / ředitelé odborů

Člen představenstva
pověřený řízením tohoto úseku
Bohumil RAMPULA
Odbor obchodu Ing. Vlasta SLAVÍKOVÁ
Odbor podpory prodeje Michal ROH

 

Úsek provozu / ředitelé odborů

Člen představenstva
pověřený řízením tohoto úseku
Ing. Zdeněk ŠKVAŘIL
Odbor údržby a oprav KV Ing. Zdeněk ŠTĚPÁNEK
Odbor technologie a organizace dopravy Hana ZDECHOVANOVÁ
Odbor plánování kapacit Martin SRP

 

Úsek finančního ředitele / ředitelé odborů

Finanční ředitel Ing. Martin ŠIMEK
Odbor ekonomiky a finančního řízení Ing. Tomáš HLADÍK
Odbor účetnictví Ing. Robert HEDĚNEC
Odbor controllingu Ing. Milan DRYML,
pověřen řízením odboru
Odbor procesního inženýringu Ing. Miloslav KOPECKÝ

 

Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) / ředitel

Odúčtovna přepravních tržeb Ing. Sylva KUBÁTOVÁ

 

Provozní jednotky (PJ) / ředitel

PJ Česká Třebová Bc. Miloš MAZURA
PJ České Budějovice Ing. Petr VEJS
PJ Praha Ing. Miloš KRÁTKÝ
PJ Ústí nad Labem Ing. Miloš FARKAŠ
PJ Brno Tomáš ŠTOS
PJ Ostrava Ing. Pavel KUŘIL

 

Řízení provozu (ŘP) / ředitel

Řízení provozu Česká Třebová Martin SVOJANOVSKÝ

 

Střediska oprav kolejových vozidel (SOKV) / ředitel

SOKV Ústí nad Labem Ing. Karel SKALICKÝ
SOKV Č. Budějovice Ing. Přemysl PÁSEK
SOKV Ostrava Ing. Jiří TYLICH

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics