Čím se řídíme

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a .s.

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a.s. Všeobecné podmínky

Přepravní podmínky

Přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. Účinnost od 21.3.2014, Změna 12 účinná od 1.6.2020 Smluvní přepravní podmínky (SPP) přílohy: Přihláška...

Tarify

Tarify Tarif je cenový sazebník, kterým dopravce stanoví cenu za poskytnuté služby, zejména za provedení přepravy zásilek. Obsahuje rovněž podmínky pro použití sazebníků a provádění výpočtů....

DIUM

Mezinárodní kilometrovníky DIUM země platnost od Albánie 01.07.2006 Belgie 01.07.2020 Bosna a Hercegovina ...

COTIF 99

COTIF 99 Úmluva COTIF Od 01.07. 2006 platí revidovaná Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění podle pozměňovacího protokolu podepsaného na Valném shromáždění Mezivládní...

CIM/SMGS

CIM/SMGS Společnost ČD Cargo se dlouhodobě zaměřuje na spolupráci se státy východní Evropy a za tímto účelem mimo jiné všestranně podporuje a propaguje unifikovaný nákladní list CIM/SMGS. ...

Přepravní tarifní věstník PTV

Přepravní tarifní věstník PTV Přepravní a tarifní věstník (PTV) je dokument, kterým dopravci vyhlašují vydání, změny a zrušení smluvních přepravních podmínek a tarifů. PTV vydává Ministerstvo...

Pokyny k podání reklamace

Pokyny k podání reklamace Reklamace na škody, které vzniknou při přepravě vozových zásilek nebo kontejnerů a výměnných nástaveb, a to poškozením, ztrátou nebo částečnou ztrátou a překročením...

Nakládací/vykládací směrnice = příklady nakládání

Nakládací směrnice Všechna nutná opatření k nakládce a zajištění zboží v železničních nákladních vozech jsou obsažena v Nakládacích směrnicích UIC. Tyto směrnice mají zaručit především...

Odbavení ucelených vlaků/skupin vozů jednou přepravní listinou

Odbavení ucelených vlaků/skupin vozů jednou přepravní listinou nákladní list pro vnitrostátní přepravu, nákladní list CIM, CIM/SMGS nebo vozový list CUV Přeprava ucelených vlaků nebo...

ZAN a PD27.34 s účinností od 01.01.2017

ZAN a PD27.34 s účinností od 01.01.2019 Pro přepravy zásilek ložených ve vozech ČD Cargo, a.s. je vyhlášen ZAN do a přes železnice: Železnice Srbska 72 ŽS ...

ZAN a PD84.01 s účinností od 01.07.2019

ZAN a PD84.01 s účinností od 01.01.2019 Pro přepravy zásilek ložených ve vozech ČD Cargo, a.s. do Itálie a dopravovaných dopravcem Mercitalia Rail je vyhlášen ZAN. Jako výjimka ze ZAN, platí...

Vlaky „Ad hoc“

Vlaky „Ad hoc“ Podmínky pro přepravu zásilek ve vlacích v režimu „ad hoc“ Za vlaky v režimu „ad hoc“ se považují veškeré ucelené vlaky nad rámec grafikonu vlakové dopravy včetně...

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a .s., pro přepravy v Rakousku

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a .s., pro přepravy v Rakousku Tyto všeobecné podmínky platí v případě, kdy je dopravcem na síti ÖBB-Infrastruktur AG naše společnost ČD Cargo.

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics