Čím se řídíme

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a .s.

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a.s. Všeobecné podmínky

Přepravní podmínky

Přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. Účinnost od 21.3.2014 Změna 14 účinná od 1.12.2020 Nejdůležitější změny úprava textu pro provoz „tichých“...

Tarify

Tarify Tarif je cenový sazebník, kterým dopravce stanoví cenu za poskytnuté služby, zejména za provedení přepravy zásilek. Obsahuje rovněž podmínky pro použití sazebníků a provádění výpočtů....

DIUM

Mezinárodní kilometrovníky DIUM země platnost od Albánie 01.07.2006 Belgie 01.07.2021 Bosna a Hercegovina ...

COTIF 99

COTIF 99 Úmluva COTIF Od 01.07. 2006 platí revidovaná Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění podle pozměňovacího protokolu podepsaného na Valném shromáždění Mezivládní...

CIM/SMGS

CIM/SMGS Společnost ČD Cargo se dlouhodobě zaměřuje na spolupráci se státy východní Evropy a za tímto účelem mimo jiné všestranně podporuje a propaguje unifikovaný nákladní list CIM/SMGS. ...

Přepravní tarifní věstník PTV

Přepravní tarifní věstník PTV Přepravní a tarifní věstník (PTV) je dokument, kterým dopravci vyhlašují vydání, změny a zrušení smluvních přepravních podmínek a tarifů. PTV vydává Ministerstvo...

Pokyny k podání reklamace

Pokyny k podání reklamace Reklamace na škody, které vzniknou při přepravě vozových zásilek nebo kontejnerů a výměnných nástaveb, a to poškozením, ztrátou nebo částečnou ztrátou a překročením...

Nakládací/vykládací směrnice = příklady nakládání

Nakládací směrnice Všechna nutná opatření k nakládce a zajištění zboží v železničních nákladních vozech jsou obsažena v Nakládacích směrnicích UIC. Tyto směrnice mají zaručit především...

Odbavení ucelených vlaků/skupin vozů jednou přepravní listinou

Odbavení ucelených vlaků/skupin vozů jednou přepravní listinou nákladní list pro vnitrostátní přepravu, nákladní list CIM, CIM/SMGS nebo vozový list CUV Přeprava ucelených vlaků nebo...

ZAN a PD27.34 s účinností od 01.01.2017

ZAN a PD27.34 s účinností od 01.01.2019 Pro přepravy zásilek ložených ve vozech ČD Cargo, a.s. je vyhlášen ZAN do a přes železnice: Železnice Srbska 72 ŽS ...

PD84.01

PD84.01 ZAN a PD84.01 s účinností od 01.01.2021 Pro přepravy zásilek ložených ve vozech ČD Cargo, a.s. do Itálie a dopravovaných dopravcem Mercitalia Rail je vyhlášen ZAN 266 - 83 - 2017. ...

Vlaky „Ad hoc“

Vlaky „Ad hoc“ Podmínky pro přepravu zásilek ve vlacích v režimu „ad hoc“ Za vlaky v režimu „ad hoc“ se považují veškeré ucelené vlaky nad rámec grafikonu vlakové dopravy včetně...

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a .s., pro přepravy v Rakousku

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a .s., pro přepravy v Rakousku Tyto všeobecné podmínky platí v případě, kdy je dopravcem na síti ÖBB-Infrastruktur AG naše společnost ČD Cargo.

Přehled výluk na železniční síti Správy železnic

Přehled výluk na železniční síti Správy železnic Tabulka výluk 10/2021 , 09/2021 na železniční síti Správy železnic . Informace o aktuálních omezeních je také možné najít v ...

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics