Čím se řídíme

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a .s.

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a.s. Všeobecné podmínky

Přepravní podmínky

Přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. Účinnost od 21.3.2014 Změna 17 účinná od 1.1.2024 Nejdůležitější změny čl. 2.20.6: doplnění textu pro...

Tarify

Tarify Tarif je cenový sazebník, kterým dopravce stanoví cenu za poskytnuté služby, zejména za provedení přepravy zásilek. Obsahuje rovněž podmínky pro použití sazebníků a provádění výpočtů....

DIUM

Mezinárodní kilometrovníky DIUM země platnost od Albánie 01.07.2006 Belgie 10.12.2023 Bosna a Hercegovina ...

COTIF 99

COTIF 99 Úmluva COTIF Od 01.07. 2006 platí revidovaná Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění podle pozměňovacího protokolu podepsaného na Valném shromáždění Mezivládní...

CIM/SMGS

CIM/SMGS Společnost ČD Cargo se dlouhodobě zaměřuje na spolupráci se státy východní Evropy a za tímto účelem mimo jiné všestranně podporuje a propaguje unifikovaný nákladní list CIM/SMGS. ...

Přepravní tarifní věstník PTV

Přepravní tarifní věstník PTV Přepravní a tarifní věstník (PTV) je dokument, kterým dopravci vyhlašují vydání, změny a zrušení smluvních přepravních podmínek a tarifů. PTV vydává Ministerstvo...

Pokyny k podání reklamace

Pokyny k podání reklamace Reklamace na škody, které vzniknou při přepravě vozových zásilek nebo kontejnerů a výměnných nástaveb, a to poškozením, ztrátou nebo částečnou ztrátou a překročením...

Nakládací/vykládací směrnice = příklady nakládání

Nakládací směrnice Všechna nutná opatření k nakládce a zajištění zboží v železničních nákladních vozech jsou obsažena v Nakládacích směrnicích UIC. Tyto směrnice mají zaručit především...

Odbavení ucelených vlaků/skupin vozů jednou přepravní listinou

Odbavení ucelených vlaků/skupin vozů jednou přepravní listinou nákladní list pro vnitrostátní přepravu, nákladní list CIM, CIM/SMGS nebo vozový list CUV Přeprava ucelených vlaků nebo...

ZAN a PD27.34

ZAN 865-54-2023 a PD27.34 s účinností od 1.1.2024 Pro přepravy zásilek ložených ve vozech poskytnutých držitelem ČD Cargo, a.s., je vyhlášen ZAN 865-54-2023 do a přes země reprezentované těmito...

PD84.01

PD84.01 ZAN a PD84.01 s účinností od 01.01.2024 Pro přepravy zásilek ložených ve vozech ČD Cargo, a.s. do Itálie a dopravovaných dopravcem Mercitalia Rail je vyhlášen ZAN 266 - 83 - 2017. ...

PD84.83

PD84.83 ZAN a PD84.83 s účinností od 01.01.2024 Pro přepravy zásilek ložených ve vozech ČD Cargo, a.s. do Itálie a dopravovaných dopravcem Compagnia Ferroviaria Italiana je vyhlášen ZAN 281...

Vlaky „Ad hoc“

Vlaky „Ad hoc“ Podmínky pro přepravu zásilek ve vlacích v režimu „ad hoc“ Za vlaky v režimu „ad hoc“ se považují veškeré ucelené vlaky nad rámec grafikonu vlakové dopravy včetně...

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a .s., pro přepravy v Rakousku

Všeobecné podmínky ČD Cargo, a .s., pro přepravy v Rakousku Tyto všeobecné podmínky platí v případě, kdy je dopravcem na síti ÖBB-Infrastruktur AG naše společnost ČD Cargo.

Přehled výluk na železniční síti Správy železnic

Přehled výluk na železniční síti Správy železnic Informace o aktuálních omezeních je také možné najít v  interaktivní mapě Správy železnic . Tabulka výluk na železniční síti Správy...

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics