Harmonizovaná nomenklatura zboží (NHM)

Harmonizovaná nomenklatura zboží (NHM) slouží ke kódování a označování zboží v železniční přepravě. Vznikla z Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží a je schválena Obchodní Radou UIC.

Detailní popis naleznete v Tarifu pro přepravu vozových zásilek, díl II Harmonizovaná nomenklatura zboží.