Katalog železničních nákladních vozů ČD Cargo, a.s.

Z následujícího katalogu si můžete vybrat nejvhodnější vůz pro nákladní přepravu daného zboží. Prohlédněte si fotografie a ověřte si, zda má vybraný vůz vyhovující technické parametry. Technické údaje jsou uvedeny k datu výroby, používáním se u některých vozů mohly změnit.

Společnost ČD Cargo, a. s. nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby při vnitrostátních i mezinárodních přepravách dle rozmanitých požadavků zákazníků.