Projekty

V současné době, kdy se svět nachází před řešením zásadní otázky v oblasti enviromentální politiky, se ČD Cargo stává důležitým hráčem v oblasti efektivní přepravy nejrůznějšího druhu materiálu v rámci celé Evropy.

Z ohledu na rozvoj snahy vytvořit efektivní dopravu v rámci celé evropské sítě je nutné, aby se ČD Cargo podílelo na řešení různých projektů, které mohou přinést společnosti široké poznatky z oblasti vědy, výzkumu, aktivní politiky zaměstnanosti a dalších oblastí, a to nejen v železniční dopravě.

Realizace projektů na ČDC probíhá v nejrůznějších oblastech a účast v nich je pro společnost velkým přínosem. ČD Cargo se ve spolupráci s různými institucemi, jak z ČR, tak i ze zahraničí, podílí v rámci různých projektů na zvyšování kvality poskytovaných služeb a zároveň se díky těmto projektům společnost ČD Cargo stává konkurenceschopnější na evropském trhu železniční dopravy.

Podpora projektů

ČD Cargo se při tvorbě a realizaci jednotlivých projektů snaží pro tyto projekty získávat podporu z různých externích zdrojů, a to především z fondů financovaných EU, ale nejenom to. Účast ČD Cargo v těchto projektech je jednak na bázi samostatného žadatele, kdy projekt je od samého prvopočátku řešen zaměstnanci ČDC, ale také jako partner v rámci konsorcií složených z českých ale i mezinárodních partnerů.

Projekty financované z fondů EU

 


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics