Data a dotazy

Aplikace Data a dotazy plně nahrazuje Centrální vozový informační systém (CEVIS).

Přístup a použití

Přístup a uživatelské právo do systému může získat externí uživatel, jako např. přepravce, speditér, vlastník vozu apod. Informacelze získávat prostřednictvím WWW rozhraní nebo e-mailem. Přes WWW se pracuje pomocí dotazů, které mají různé parametry, jimiž lze ovlivnit obsah a strukturu výstupní sestavy. Získávání informací přes e-mail a FTP probíhá prostřednictvím automatizovaných výstupů, například
1x denně.

Výstupy

Odpověď na dotaz lze zobrazit na obrazovce, vytisknout na tiskárně nebo získat v datovém bloku, který lze dále zpracovávat např. ve vlastním informačním systému. Automatizované výstupy poskytují datové bloky ve formátu csv (oddělovač středník)a je možné je dále zpracovávat např. v MS Excel.

Obchodní podmínky

Poskytované informace jsou zpoplatněny. Cena je smluvní. Vstup uživatelů do systému je umožněn na základě smlouvy, uzavřené s dodavatelem informací (ČD Cargo). Po uzavření smlouvy je poskytován bezplatný zkušební provoz. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu CDCEroza@cdcargo.cz.

 

Kontakt