Elektronické odbavení zásilek

Elektronický podej

ČD Cargo nabízí zjednodušené odbavení zásilky ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě zavedením elektronického podeje zásilek.

Vnitrostátní přeprava

Zákazník nepředkládá při podeji zásilky papírový nákladní list, ale pouze pořizuje data zásilky (silně orámované části nákladního listu) do informačního systému ČD Cargo. Zásilka je do stanice určení přepravena s elektronickým nákladním listem. Doklad o uzavření přepravní smlouvy je zákazníkovi zaslán elektronickou poštou.

Mezinárodní přeprava

Zákazník nepředkládá při podeji zásilky papírový nákladní list, ale pouze pořídí data zásilky do informačního systému ČD Cargo. Zásilka je do stanice určení přepravena s NL CIM / NL CIM/SMGS / VL CUV vytištěným z informačního systému dopravce. Doklad o uzavření přepravní smlouvy je zákazníkovi zaslán elektronickou poštou.
Zákazník může nadále podávat i zásilky s papírovým nákladním listem.

Bližší informace o této službě získáte v Příloze 5 SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK ČD Cargo, a.s.

Používání elektronického podeje zásilek je bezplatná služba.
Od 1. 7. 2013 je služba realizovaná na základě odeslání vyplněného registračního formuláře dopravci.

V případě zájmu o využití elektronického podeje odešlete sken vyplněného a podepsaného registračního formuláře na e-mailové adresy uvedené níže v kontaktech.

Elektronický dodej

ČD Cargo nabízí zákazníkům zjednodušené odbavení zásilek ve stanici určení zavedením elektronického potvrzení odběru zásilek.
Po dodání zásilky do stanice určení obdrží příjemce zásilky e-mailovou zprávu, ve které je uveden odkaz na potvrzení odběru zásilky v informačním systému ČD Cargo. Příjemce potvrdí odběr zásilky prostřednictvím tohoto odkazu nebo prostřednictvím výměnného datového souboru XML.
Po potvrzení odběru zásilky je příjemci e-mailem odeslán 1. díl nákladního listu ve formátu *.pdf, výkaz vozových zásilek a případné přílohy, které k nákladnímu listu přiložil odesílatel.

Bližší informace o této službě získáte v Příloze 5 SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK ČD Cargo, a.s.

Elektronický dodej zásilek je bezplatná služba.
Od 1. 7. 2013 je služba realizovaná na základě vyplnění a odeslání registračního formuláře.

V případě zájmu o využití elektronického dodeje odešlete sken vyplněného a podepsaného registračního formuláře na e-mailové adresy uvedené níže v kontaktech.

SOČ-NL

Silně orámovaná část nákladního listu.

 

Kontakty

Originál registračního formuláře zašlete poštou na adresu: