COTIF 99

Úmluva COTIF

Od 01.07. 2006 platí revidovaná Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění podle pozměňovacího protokolu podepsaného na Valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) v dubnu 1999 ve Vilniusu (tzv. COTIF 99).

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF 99 včetně všech 7 přípojků (A-G ) je v gesci MD ČR a je uvedena na jejich internetových stránkách http://www.mdcr.cz/.

Publikována je ve Sbírce mezinárodních smluv č. 49/2006, částka 26.

Na našich internetových stránkách http://www.cdcargo.cz/ jsou zveřejněny následující dokumenty, které obsahují podmínky pro mezinárodní přepravu:

  1. Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)
  2. Průvodce vozovým listem CUV (GLW-CUV)
  3. Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR-CIM/SMGS)
  4. Průvodce nákladním listem CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS)
  5. Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro železniční nákladní přepravu vozových zásilek – řeší základní obchodní vztahy mezi železničními dopravními podniky a zákazníky.

Další dokumenty ke stažení:


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics