Portál aplikací: SOČ-NL, CNP, …

Dceřiné společnosti

Své služby nabízí akciová společnost ČD Cargo i v zahraničí prostřednictvím dceřiných společností.

ČD Cargo, a.s., vlastní majetkový podíl celkem ve 12 společnostech. Ve třech z nich je ČD Cargo 100% vlastníkem, v ostatních společnostech disponuje majoritním či minoritním podílem. Výše podílu v každé společnosti je dána jejím historickým vývojem, kapitálovou náročností na její založení a provoz a především předmětem podnikání a její obchodní strategií. Účelem založení těchto společností bylo zprostředkování služeb v nákladní dopravě v okolních zemích, provozování logistických terminálů, nabídka komplexních logistických služeb a spedice nebo také např. zajištění clearingových operací mezi společníky, aby se ČD Cargo mohlo soustředit primárně na svoji hlavní činnost – provozování nákladní železniční dopravy. Tři dceřiné společnosti v zahraničí představují významný obchodní kanál a výrazně rozšiřují možnosti nabídky služeb ČD Cargo nejen v sousedních, ale i v celé řadě dalších zemí.

 

CD Cargo Germany GmbH

Specialista na přepravy automobilů

Společnost se 100% kapitálovou účastí ČD Cargo, a.s., byla do obchodního rejstříku zapsána 11. října 2004. Od tohoto data se intenzivně věnuje obchodní činnosti zejména v západní Evropě. Od 23. července 2013 nabízí své služby také prostřednictvím dceřiné společnosti CD – Generalvertretung Wien GmbH.

Atrakční obvod: SRN, Francie, Švýcarsko, Velká Británie, státy BENELUXu, Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Španělsko, Portugalsko a prostřednictvím dceřiné společnosti ČD Generalvertretung Wien GmbH Rakousko, Itálie, státy bývalé Jugoslávie, Maďarsko a další země jihovýchodní Evropy, pokud jde o přepravní cestu přes Rakousko.

 • Přepravy automobilů ve vývozu i v tranzitu přes ČR
 • Objem přeprav v roce 2014: 6,2 mil. tun zboží
 • Spolupráce se všemi operátory, resp. vlastníky soukromých železničních vozů při přepravách automobilů
 • Široká nabídka služeb vč. přeprav do Ruska
 • Zajištění překládky silnice – železnice při přepravách ze západní Evropy do Ruska
 • Kamionová přeprava v SRN

Kontakty

 

CD Cargo Poland Spółka z o.o.

Váš partner pro přepravy v Polsku

Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána 18. prosince 2006, jejím 100% vlastníkem je ČD Cargo, a.s.

Atrakční obvod: Polsko, Pobaltské republiky, Bělorusko, Rusko a Ukrajina, pokud jde o přepravní cestu přes Polsko.

 • Vlastní licence a bezpečnostní certifikát k provozování drážní dopravy na síti PKP PLK
 • Přepravy pevných a kapalných paliv, dřeva a dalších komodit
 • Objem přeprav v roce 2014: 1,7 mil. tun zboží
 • Vlastní elektrické lokomotivy a železniční vozy
 • Zázemí mateřské společnosti

Kontakty

http://www.kolejeczeskie.pl

 

CD Cargo Slovakia, s.r.o.

Brána pro přepravy na východ

Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána 24. září 2008, jejím 100% vlastníkem je od ledna roku 2015 opět ČD Cargo, a.s. Do té doby firma působila na trhu „pod křídly" společnosti Koleje Czeskie.

Atrakční obvod: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie, pokud jde o přepravní cestu přes Slovensko, Rusko, Ukrajina, pokud jde o přepravní cestu přes Slovensko.

 • Spediční činnost v přiděleném atrakčním obvodu
 • Zajištění překládky silnice – železnice při přepravách z České republiky a Slovenska do Ruska

Kontakty

 

ČD Logistics, a.s.

Specialista na mimořádné zásilky

ČD Logistics poskytuje komplexní logistické služby se zaměřením na přepravu po železnici včetně železniční přepravy po nové Hedvábné stezce z Číny a do Číny. Mezi hlavní činnosti patří vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství se zajištěním různých doplňkových operací. ČD Logistics zajišťuje veškeré činnosti související s přepravou zboží po souši či moři a přepravy leteckých zásilek. Specialitou jsou také přepravy mimořádných a nadrozměrných zásilek a přepravy sypkých materiálů v kontejnerovém systému Innofreight.

Podrobné informace o firme ČD Logistics jsou na webových stránkách firmy: www.cdlogistics.cz


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8.00 - 16.00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7.00 - 18.00 hod.