Nakládací směrnice

Všechna nutná opatření k nakládce a zajištění zboží v železničních nákladních vozech jsou obsažena v Nakládacích směrnicích UIC. Tyto směrnice mají zaručit především bezpečnost provozu a bezzávadnou přepravu příslušného zboží. Jejich cílem je rovněž optimalizace způsobu uložení a zajištění zboží z hlediska hospodárnosti. Platí jak pro mezinárodní železniční přepravu prováděnou železničními podniky v rámci Úmluvy COTIF, tak pro vnitrostátní přepravu na tratích v České republice.

Nakládací směrnice UIC jsou rozděleny do samostatných svazků.

1. Svazek Zásady

Obsahuje všeobecné zásady, kterých je nutno dbát při uložení a zajištění zboží do železničních nákladních vozů. Platný text je dostupný zde.

2. Svazek Zboží

Obsahuje nakládací informace se stručným výtahem všeobecných zásad ze svazku 1 Zásady, nakládací směrnice pro konkrétní druhy zboží a příklady nakládání pro vybrané druhy zboží s případnými odchylkami od zásad svazku 1. Platný text je dostupný zde, příklady nakládání jsou uvedeny v aplikaci Helpload.

Zájemci si mohou originální vydání Nakládacích směrnic UIC nebo jednotlivých dodatků k nim objednat také v anglické, francouzské, italské nebo německé verzi u distributora produktů UIC - společnosti ETF.

Kontaktní adresa:
ETF SAS
Editions Techniques Ferroviaires
Railway technical Publications
Eisebahntechnische Publikationen
16, rue Jean Rey
F 75015 Paris

telefon: +33 (0) 1 44 49 21 81
fax: +33 (0) 1 44 49 21 89
e-mail: ETFpubli@uic.asso.fr

 

Přejít do aplikace Helpload

 

Technická podpora

Nakládací směrnice nemohou obsáhnout všechny okolnosti, se kterými se lze při nakládce zboží setkat. Pro řešení problémů souvisejících s uložením a zajištěním zboží v železničních nákladních vozech má dopravce ČD Cargo, a.s. skupinu odborníků – poradců pro nakládání, kteří jsou připraveni podat kdykoliv pomocnou ruku všem zákazníkům a zaměstnancům v otázkách způsobu naložení zboží a zábrany škodám.

Kontakt na nakládací poradce včetně aktuálních informací k dané problematice naleznete v aplikaci Helpload.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics