Fakturační údaje

ČD Cargo, a. s.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 281 96 678   DIČ: CZ281 96 678

Adresa pro doručování

 1. ČD Cargo, a. s.
  Odbor účetnictví
  Jankovcova 1569/2c
  170 00 Praha 7 - Holešovice

  Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě *:
  email 
   
 2. ČD Cargo, a. s.
  Odúčtovna přepravních tržeb
  Vídeňská 15
  772 11 Olomouc

  Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě *:
  email 

* Pro akceptování daňových dokladů doručených v elektronické podobě je nezbytné splnění všech podmínek vyplývajících z platné legislativy (zejména ze zákona o DPH). Tyto podmínky jsou detailně specifikovány ve všech smlouvách uzavíraných jménem společnosti ČD Cargo, a.s.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics