O nás

O společnosti

O společnosti Společnost ČD Cargo, a.s., vznikla jako dceřiná společnost Českých drah, a.s. dne 1. prosince 2007, a to vkladem části nákladní dopravy ČD, a.s. Naše společnost v České republice zaměstnává necelých 7 000 osob. Jsme největší český železniční dopravce....

Historie železniční nákladní dopravy v České republice

Historie železniční nákladní dopravy v České republice Prvotním posláním železniční dopravy byla přeprava nákladů, uhlí, dřeva, soli a dalších nerostných surovin, zpravidla mezi jednotlivými průmyslovými a obchodními centry. V některých dolech a hutích v Anglii se primitivní...

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, AEO, ECM, SQAS

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, AEO, ECM, SQAS ČD Cargo, a.s., má zaveden a udržuje integrovaný systém řízení dle ISO z důvodu vůle po neustálém zlepšování poskytovaných služeb. Základními dokumenty integrovaného systému řízení dle ISO jsou: Politika integrovaného...

Vize a cíle

Vize a cíle Strategickým cílem společnosti ČD Cargo, a.s., je zachovat si vedoucí pozici na trhu železniční nákladní dopravy v České republice a ve středoevropském regionu a současně být efektivní zákaznicky orientovanou společností. Základní cíle společnosti ČD Cargo, a.s.: ...

Řídící orgány společnosti

Řídící orgány společnosti

Jednotky organizační struktury

Jednotky organizační struktury Generální ředitelství (GŘ) - centrální úroveň úsek v přímé řídící působnosti představenstva společnosti Niederlassung Wien Niederlassung Deutschland úsek obchodu úsek provozu úsek finančního ředitele Provozní jednotky...

Dceřiné společnosti

Dceřiné společnosti Své služby nabízí akciová společnost ČD Cargo i v zahraničí prostřednictvím dceřiných společností. ČD Cargo, a.s., vlastní majetkový podíl celkem ve 14 společnostech. V pěti z nich je ČD Cargo 100% vlastníkem, v ostatních společnostech disponuje majoritním či...

Projekty

Projekty V současné době, kdy se svět nachází před řešením zásadní otázky v oblasti enviromentální politiky, se ČD Cargo stává důležitým hráčem v oblasti efektivní přepravy nejrůznějšího druhu materiálu v rámci celé Evropy. Z ohledu na rozvoj snahy vytvořit efektivní dopravu v rámci celé...

Výběrová řízení

Výběrová řízení Zde jsou umístěna výběrová řízení ČD Cargo, a.s.

Zákonné povinosti

Zákonné povinnosti Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Je-li kupujícím či příjemcem služby od společnosti ČD Cargo, a.s. spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby v souladu se zákonem...

Politiky společnosti

Politiky společnosti Politika bezpečnosti informací Etický kodex dodavatele ČD Cargo Bezpečnostní politika ČD Cargo Oznamování protiprávního jednání

Vedení společnosti

Vedení společnosti Generální ředitelství (GŘ) Úsek v přímé řídící působnosti představenstva společnosti / ředitelé odborů Předseda představenstva Ing. Tomáš TÓTH Odbor právní a compliance Mgr. Lukáš STRNAD   ...

Dluhopisy

Dluhopisy dluhopisový program dluhopisový program - aktualizace 2015 dluhopisový program ČD Cargo, a.s. s dobou trvání 10 let (s platností od 5. 5. 2021) prospekt dluhopisů ČD Cargo - 2016 prospekt dluhopisů ČD Cargo - 2018 UniCredit Bank doplněk programu ...

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics