Přeprava komodit

Železo a strojírenské výrobky

Železo a strojírenské výrobky Tato komodita je tvořena třemi základními skupinami: železnými rudami, kovovým odpadem a hutními polotovary a výrobky. Strojírenské výrobky dnes již spadají spíše...

Stavebniny

Stavebniny Této komoditě dominují přepravy hromadných substrátů, jako jsou cementy, odsiřovací vápence, štěrky a sklářské písky, distribuce stavebních hmot a materiálů k menším příjemcům je...

Hnědé uhli

Hnědé uhlí V této komoditě je přepravováno hnědé uhlí, a to jak pro velké průmyslové a energetické skupiny, tak i pro drobné odběratele. Největšími zákazníky ČD Cargo v této komoditě jsou ČEZ,...

Černé uhlí

Černé uhlí V této komoditě je přepravováno černé uhlí a koks, a to jak pro velké průmyslové a energetické skupiny, tak i pro menší odběratele. Největšími zákazníky ČD Cargo v této...

Chemické výrobky a kapalná paliva

Chemické výrobky a kapalná paliva Jak je patrné z názvu, tvoří tuto komoditu dvě základní skupiny zboží: kapalná paliva, jako jsou benzíny, nafta, speciální paliva pro letecké motory Jet A-1,...

Dřevo a papírenské výrobky

Dřevo a papírenské výrobky Přepravována je zejména vytěžená dřevní hmota z lesů v ČR z mnoha míst nakládky na celé síti, která se v čase mění podle míst těžby. Tyto přepravy jsou doplňovány...

Potraviny a zemědělské výrobky

Potraviny a zemědělské výrobky Této komoditě dominují přepravy obilovin, a to v největší míře v exportu do Německa a německých přístavů, doplňované sezonními přepravami řepky od producentů k...

Ostatní

Ostatní Sem spadají všechny ostatní přepravy – vojenské zásilky, poštovní zásilky České pošty, nadrozměrné zásilky, přepravy nově vyrobených kolejových vozidel ke zkouškám, nebo např. přepravy...

Kombinovaná přeprava

Kombinovaná přeprava Sem spadají všechny přepravy, realizované prostřednictvím jednotek intermodální přepravy, tedy námořními ISO kontejnery, výměnnými nástavbami a manipulovatelnými návěsy. ...

Automotive

Automotive Sem spadá jediný druh zboží – nově vyrobené automobily a jejich komponenty, zpravidla jen osobní. Přepravovány jsou výrobky všech tří automobilek, působících v České republice...

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics