Vize a cíle

Strategickým cílem společnosti ČD Cargo, a.s., je zachovat si vedoucí pozici na trhu železniční nákladní dopravy v České republice a ve středoevropském regionu a současně být efektivní zákaznicky orientovanou společností.

Základní cíle společnosti ČD Cargo, a.s.:

 • Rozšiřovat nabídku služeb včetně zahraničních úseků a realizace nejen po železnici.
 • Rozšířenou nabídkou oslovovat ve větší míře napřímo nové zákazníky, preferovat víceleté smlouvy.
 • Rozšiřovat teritoriální působnost – aktivní vstup na další trhy a posílení role ČD Cargo v mezinárodních přepravách. Pro expanzi do zahraniční využít potenciálu společností s kapitálovou účastí.
 • Získat licenci dopravce ve vybraných zemích, včetně dalších nutných dokumentů, za účelem provozování drážní dopravy na infrastruktuře v zahraničí. Postupně navyšovat tržní podíl v těchto zemích.
 • Prostřednictvím terminálů s majetkovým podílem ČD Cargo rozvíjet segment intermodálních přeprav.
 • Zvyšováním produktivity kapacit a celkovým zefektivněním provozu a obchodních aktivit posílit konkurenceschopnost společnosti na přepravním trhu.
 • Realizovat dopravní a přepravní výkony v požadované kvalitě dle požadavků zákazníka.
 • Rozšířit park hnacích vozidel o nové interoperabilní lokomotivy schopné provozu na evropské železniční síti.
 • Optimalizovat údržbu a opravy hnacích vozidel a nákladních vozů.
 • Do roku 2020 stabilizovat ziskovost hlavní činnosti a ostatního podnikání a vytvořit konkurenceschopnou společnost, jejíž výrobní kapacity – především vozový park, budou reflektovat aktuální potřeby trhu.
 • Usilovat o jednoznačné nastavení dlouhodobé dopravní politiky státu včetně pravidel pro zpoplatnění železniční a silniční infrastruktury.
 • Optimalizovat provozní činnosti vedoucí k efektivnímu využití provozních prostředků a kapacit s cílem snižovat náklady.
 • Zaměřit se na rozvoj zaměstnanců, zvyšování jejich odborné a jazykové vybavenosti, a dále na rozvíjení spolupráce s technicky zaměřenými učilišti i školami.

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics