$theme.include($top_head_include)

Vize a cíle

Strategickým cílem společnosti ČD Cargo, a.s., je zachovat si vedoucí pozici na trhu železniční nákladní dopravy v České republice a ve středoevropském regionu a současně být efektivní zákaznicky orientovanou společností.

Základní cíle společnosti ČD Cargo, a.s.:

 • Rozšiřovat nabídku služeb včetně zahraničních úseků a realizace nejen po železnici. Pro rozšíření nabídky v maximální míře využívat potenciál zahraničních poboček a dceřiných společností.
 • Rozšířenou nabídkou oslovovat také potenciální zákazníky, preferovat stabilitu a dlouhodobost obchodních vztahů.
 • Rozšiřovat teritoriální působnost – aktivně vstupovat na další trhy a posilovat pozici Skupiny ČD Cargo na evropském trhu.
 • Prostřednictvím terminálů s majetkovým podílem ČD Cargo rozvíjet segment intermodálních přeprav.
 • Zvyšováním produktivity kapacit a celkovým zefektivněním provozu a obchodních aktivit posilovat konkurenceschopnost společnosti na přepravním trhu.
 • Optimalizovat provozní činnosti vedoucí k efektivnímu využití provozních prostředků a kapacit s cílem snižovat náklady.
 • Realizovat dopravní a přepravní výkony v požadované kvalitě dle požadavků zákazníka, za současného respektovaní pravidel pro bezpečné provozování drážní dopravy.
 • Rozšiřovat park hnacích vozidel o nové interoperabilní lokomotivy schopné provozu na evropské železniční síti.
 • Optimalizovat údržbu a opravy hnacích vozidel a nákladních vozů.
 • Usilovat o jednoznačné nastavení dlouhodobé dopravní politiky státu včetně harmonizace pravidel pro zpoplatnění železniční a silniční infrastruktury.
 • Zaměřovat se na rozvoj zaměstnanců, zvyšování jejich odborné a jazykové vybavenosti rozvíjet spolupráci s technicky zaměřenými učilišti i školami s cílem získávat odborně zdatné mladé zaměstnance.
 • Soustavně rozvíjet systém zajišťování bezpečnosti včetně zvyšování kultury bezpečnosti na všech úrovních společnosti, zlepšovat podmínky pro zapojení zaměstnanců s cílem jejich efektivního a bezpečného působení v rámci lidského a organizačního faktoru a plnění bezpečnostních cílů.

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics