Odbavení ucelených vlaků/skupin vozů jednou přepravní listinou

nákladní list pro vnitrostátní přepravu, nákladní list CIM, CIM/SMGS nebo vozový list CUV


Přeprava ucelených vlaků nebo skupin vozů s jednou přepravní listinou přináší zákazníkovi určité výhody. Skupina vozů odbavená na jednu přepravní listinu je zařazena do totožného vlaku a nedochází k rozdělení vozů do různých vlaků, například z důvodů doplnění zátěže do normy hmotnosti vlaku při odjezdu z pohraniční přechodové nebo seřaďovací stanice.
Všechny úkony spojené s manipulací s přepravními listinami, a to i úkony správních úřadů (policie, celní úřady, rostlinolékařská a veterinární kontrola apod.) jsou jednodušší a rychlejší.

Ve vnitrostátní přepravě je nutno souhlas s přepravou uceleného vlaku nebo skupiny vozů na jeden nákladní list projednat předem s obchodním manažerem ČD Cargo, který příslušný obchodní případ řeší.

mezinárodní přepravě je možné bez předchozího projednání podat k přepravě s jednou přepravní listinou ucelený vlak/skupinu vozů splňující hmotnostní a délkové limity pro jednotlivé pohraniční přechodové stanice na přepravní cestě, které jsou uvedeny v podmínkách. Pokud není některá podmínka splněna (vlak jede mimo území obsažené v dokumentu, je dopravován jinými než uvedenými dopravci, překračuje stanovené hmotnostní nebo délkové limity), je nutné projednat souhlas se všemi zúčastněnými dopravci. O udělení souhlasu žádá zákazník (odesílatel, speditér, plátce přepravného) vždy dopravce v místě převzetí zásilky od odesílatele přiloženou žádostí. Všechny souhlasy jsou vydávány zpravidla s platností na jeden kalendářní rok.


 

Podmínky pro přepravu ucelených vlaků/skupin vozů s jednou přepravní listinou v mezinárodní přepravě.

 

Žádost o souhlas k přepravě s jednou přepravní listinou vyplňte a odešlete na adresu ZAN@cdcargo.cz).


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics