Automotive

Sem spadá jediný druh zboží – nově vyrobené automobily a jejich komponenty, zpravidla jen osobní. Přepravovány jsou výrobky všech tří automobilek, působících v České republice (Škoda Auto Mladá Boleslav a Kvasiny, TPCA Kolín a Hyundai Nošovice) i některých automobilek z okolních zemí, (VW v Německu a slovenské Devínské Nové Vsi, Peugeot Citroen v Trnavě nebo rumunské Dacie). Cílem těchto přeprav jsou příjemci v okolních zemích i severoněmeckých a jaderských přístavech.

Komponenty pro výrobu automobilů jsou přepravovány především mezi závody skupiny VW (tedy i do a z mladoboleslavské Škody) a též v kontejnerech k montáži v Rusku a nejnověji i Číně a Kazachstánu.

Pro přepravy hotových automobilů jsou používány speciální dvoupodlažní vozy privátních provozovatelů, komponenty jsou přepravovány jednak v konvenčních i speciálních krytých vozech a – jak již bylo zmíněno – i v kontejnerech.

Naprostá většina přeprav se odehrává v ucelených vlacích, pouze menší část zásilek ze Škody auto je odesílána vozovými zásilkami a skupinami vozů, které jsou ale ve vhodných nácestných stanicích shromažďovány do ucelených vlaků.

Kontakt


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics