Dceřiné společnosti

Své služby nabízí akciová společnost ČD Cargo i v zahraničí prostřednictvím dceřiných společností.

ČD Cargo, a.s., vlastní majetkový podíl celkem ve 12 společnostech. Ve třech z nich je ČD Cargo 100% vlastníkem, v ostatních společnostech disponuje majoritním či minoritním podílem. Výše podílu v každé společnosti je dána jejím historickým vývojem, kapitálovou náročností na její založení a provoz a především předmětem podnikání a její obchodní strategií. Účelem založení těchto společností bylo zprostředkování služeb v nákladní dopravě v okolních zemích, provozování logistických terminálů, nabídka komplexních logistických služeb a spedice nebo také např. zajištění clearingových operací mezi společníky, aby se ČD Cargo mohlo soustředit primárně na svoji hlavní činnost – provozování nákladní železniční dopravy. Tři dceřiné společnosti v zahraničí představují významný obchodní kanál a výrazně rozšiřují možnosti nabídky služeb ČD Cargo nejen v sousedních, ale i v celé řadě dalších zemí.

 

CD Cargo Germany GmbH

Specialista na přepravy automobilů

Společnost se 100% kapitálovou účastí ČD Cargo, a.s., byla do obchodního rejstříku zapsána 11. října 2004. Od tohoto data se intenzivně věnuje obchodní činnosti zejména v západní Evropě. Od 23. července 2013 nabízí své služby také prostřednictvím dceřiné společnosti CD – Generalvertretung Wien GmbH.

Atrakční obvod: SRN, Francie, Švýcarsko, Velká Británie, státy BENELUXu, Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Španělsko, Portugalsko a prostřednictvím dceřiné společnosti ČD Generalvertretung Wien GmbH Rakousko, Itálie, státy bývalé Jugoslávie, Maďarsko a další země jihovýchodní Evropy, pokud jde o přepravní cestu přes Rakousko.

 • Přepravy automobilů ve vývozu i v tranzitu přes ČR
 • Objem přeprav v roce 2014: 6,2 mil. tun zboží
 • Spolupráce se všemi operátory, resp. vlastníky soukromých železničních vozů při přepravách automobilů
 • Široká nabídka služeb vč. přeprav do Ruska
 • Zajištění překládky silnice – železnice při přepravách ze západní Evropy do Ruska
 • Kamionová přeprava v SRN

Kontakty

 

CD Cargo Poland Spółka z o.o.

Váš partner pro přepravy v Polsku

Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána 18. prosince 2006, jejím 100% vlastníkem je ČD Cargo, a.s.

Atrakční obvod: Polsko, Pobaltské republiky, Bělorusko, Rusko a Ukrajina, pokud jde o přepravní cestu přes Polsko.

 • Vlastní licence a bezpečnostní certifikát k provozování drážní dopravy na síti PKP PLK
 • Přepravy pevných a kapalných paliv, dřeva a dalších komodit
 • Objem přeprav v roce 2014: 1,7 mil. tun zboží
 • Vlastní elektrické lokomotivy a železniční vozy
 • Zázemí mateřské společnosti

Kontakty

http://www.kolejeczeskie.pl

 

CD Cargo Slovakia, s.r.o.

Brána pro přepravy na východ

Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána 24. září 2008, jejím 100% vlastníkem je od ledna roku 2015 opět ČD Cargo, a.s. Do té doby firma působila na trhu „pod křídly" společnosti Koleje Czeskie.

Atrakční obvod: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie, pokud jde o přepravní cestu přes Slovensko, Rusko, Ukrajina, pokud jde o přepravní cestu přes Slovensko.

 • Spediční činnost v přiděleném atrakčním obvodu
 • Zajištění překládky silnice – železnice při přepravách z České republiky a Slovenska do Ruska

Kontakty

 

ČD Cargo Logistics, a.s.

Specialista na mimořádné zásilky

ČD Cargo Logistics poskytuje komplexní logistické služby se zaměřením na přepravu po železnici včetně železniční přepravy po nové Hedvábné stezce z Číny a do Číny. Mezi hlavní činnosti patří vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství se zajištěním různých doplňkových operací. ČD Cargo Logistics zajišťuje veškeré činnosti související s přepravou zboží po souši či moři a přepravy leteckých zásilek. Specialitou jsou také přepravy mimořádných a nadrozměrných zásilek a přepravy sypkých materiálů v kontejnerovém systému Innofreight.

Podrobné informace o firme ČD Cargo Logistics jsou na webových stránkách firmy: www.cdlogistics.cz


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics