Portál aplikací: SOČ-NL, CNP, …

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který se při své činnosti řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.

Dozorčí rada v rámci své působnosti mimo jiné dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku určené k projednání valnou hromadou, vyjadřuje se k návrhu ročního podnikatelského plánu včetně podnikatelské strategie určeného ke schválení valnou hromadou.

předseda dozorčí rady  Ing. Miroslav Kupec
člen dozorčí rady Ing. Jan Kasal
člen dozorčí rady Radek Nekola
člen dozorčí rady Jindřich Nohal
člen dozorčí rady Bc. Roman Onderka, MBA
člen dozorčí rady Jiří Švachula

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8.00 - 16.00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7.00 - 18.00 hod.