Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který se při své činnosti řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.

Dozorčí rada v rámci své působnosti mimo jiné dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku určené k projednání valnou hromadou, vyjadřuje se k návrhu ročního podnikatelského plánu včetně podnikatelské strategie určeného ke schválení valnou hromadou.

předseda dozorčí rady Bc. Václav Nebeský
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kysilka, CSc.
člen dozorčí rady Radek Nekola
člen dozorčí rady Ing. Jan Vrátník
člen dozorčí rady Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
člen dozorčí rady Bc. Marta Urbancová

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics