Radiostanice GSM-R ČD Cargo, a.s.

Projekt zaměřený na vybavení radiovými stanicemi GSM-R schválen a podpořen z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava (OPD), prioritní osa 1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T, oblast podpory 1.2. - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část). 

 

Základní informace - 1. kolo

  • Schválený příspěvek z fondů EU: 37 464 175 Kč
  • Celkové náklady projektu včetně DPH: 105 781 200 Kč
  • Datum zahájení: 10.8.2011
  • Datum ukončení: 30.6.2012

Tisková zpráva k ukončení realizace projektu - 1. kolo (pdf)

Základní informace - 2. kolo

Radiostanice GSM-R ČD Cargo v letech 2013-2014 - aktualita 2. kolo (pdf)

  • Schválený příspěvek z fondů EU: 20 332 000 Kč
  • Celkové náklady projektu včetně DPH: 57 886 400 Kč
  • Datum zahájení: 1.3.2014
  • Datum ukončení: 30.9.2014

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics