IS PROBIS - Provozně-obchodní systém ČD Cargo

O vytvoření systému PROBIS bylo rozhodnuto v roce 2009 na základě potřeby přizpůsobit systémy a procesy ČD Cargo požadavkům TAF TSI. Přípravná fáze projektu probíhala v letech 2010 a 2011 a realizační v letech 2012 a 2013. Celý projekt byl realizován v rámci Operačního programu Doprava. Celkové náklady na projekt činily 172 582 704 Kč a finanční prostředky získané z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti jsou rovny polovině celkových výdajů, tedy 86 291 352 Kč.

Celý systém zahrnuje řadu modulů, od dispečerských (DISC, EMAN, APS, OŘ, M), provozních (PRIS, ÚDIV) po obchodní (TMS, EROZA) a poskytuje komplexní informace všem složkám, zúčastněných na přepravě každé zásilky. Velmi důležité je, že ČD Cargo je vůbec prvním národním evropským dopravcem, který nová rozhraní definovaná v TAF TSI realizoval.

V čísle 1/2014 odborného časopisu Nová železniční technika/Nové železniční trendy (NŽT) byl uveřejněn článek „Realizace PROBIS – Provozně-obchodní systém ČD Cargo" autorů Luďka Ehrenbergera a Tomáše Tótha. Článek pojednává o realizované implementaci systému PROBIS ve společnosti ČD Cargo.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics