Nebezpečné věci

Bezpečná přeprava zboží je jednou z priorit železniční dopravy prováděné akciovou společností ČD Cargo. Přepravy těchto věcí se uskutečňují podle podmínek Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu.

Bezpečnostní poradci

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují přepravu nebezpečných věcí po železnici nebo s touto přepravou související (balení, nakládka, plnění nebo vykládka nebezpečných věcí) jmenuje jednoho nebo více bezpečnostních poradců. Ti jsou odpovědní za pomoc při zabránění rizik při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí. Bezpečnostní poradci jsou držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu, které vydává Ministerstvo dopravy ČR, odbor drah, kombinované a železniční dopravy.

Kontroly nebezpečných

ČD Cargo, a.s. zajišťuje přepravu a kontrolu nebezpečných věcí podle Vyhlášky UIC 471-3. Vyhláška UIC 471-3 dopravcům konkretizuje povinnosti vyplývající z ustanovení odstavce 1.4.2.2.1 RID, s cílem udržení kvality přeprav i kontrol na trvale vysoké úrovni. Systém zajištění kvality kontrol při přepravě nebezpečných věcí v současnosti uplatňuje 41 železničních dopravních podniků v Evropě.

Kontakty


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics