Ostatní služby

Logistické služby

Logistické služby ČD Cargo, a.s. poskytuje ke svému hlavnímu předmětu činnosti, v zájmu komplexnosti služeb v přepravě zboží, doplňkové služby při manipulaci se zbožím předcházející nebo přímo...

Sklad Lovosice

Sklad Lovosice Společnost ČD Cargo a.s. Vám nabízí kapacitu moderní skladovací haly s vynikajícím napojením na dálnici D8 (Praha 60 km), tak na mezinárodní železniční tranzitní koridor...

Jeřáby ČD Cargo

Jeřáby ČD Cargo Střediska logistických služeb v  Trutnově a Českých Budějovicích nabízí všem zájemcům, nejen přepravcům po železnici, celou řadu doplňkových služeb, a to nejen...

Vlečkové služby

Vlečkové služby Provoz na železničních vlečkách podléhá zákonu č. 266/1994 Sb. o dráhách a vyhláškám k němu vydaných. Pro úpravu přepravně právních vztahů při uspokojování přepravních potřeb v...

Celní služby

Celní služby ČD Cargo, a. s., prostřednictvím svých celních zástupců, umístěných v jednotlivých provozovnách po ČR, zajišťuje zákazníkům komplexní celní řízení u všech typů dopravy včetně styku...

Mimořádné zásilky

Mimořádné zásilky Za mimořádné se na železnici považují ty zásilky, které některému na přepravě zúčastněnému dopravci nebo některému podniku železniční infrastruktury působí zvláštní potíže s...

Nebezpečné věci

Nebezpečné věci Bezpečná přeprava zboží je jednou z priorit železniční dopravy prováděné akciovou společností ČD Cargo. Přepravy těchto věcí se uskutečňují podle podmínek Řádu pro mezinárodní...

Pronájem vozů

Pronájem železničních nákladních a cisternových vozů Nabídka pronájmu a služeb pronájem všech řad železničních nákladních a cisternových vozů ČD Cargo zajištění pronájmu vozů jiných...

Údržba a opravy kolejových vozidel

Údržba a opravy kolejových vozidel Údržbu a opravy kolejových vozidel ve společnosti ČD Cargo zajišťuje Odbor údržby a oprav kolejových vozidel. Jeho hlavní náplní jsou činnosti spojené...

KVs5-B-2010 - Směrnice pro opravy dvojkolí železničních kolejových vozů (přehled oprávněných uživatelů)

Seznam firem s platným přístupem ke směrnicí KVs5-B-2010 pro opravu nákladních vozů

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics