Změna pravidel pro použití tranzitního režimu při přepravě zboží po železnici

S účinností od 1. května 2019 dochází ke změně pravidel pro použití tranzitního režimu Unie založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici.

Týká se: všech přeprav, kde je označen sloupec 58 b) nákladního listu CIM a uveden kód držitele režimu (v NL CIM pojmenován „hlavní povinný“).

Celní legislativa, která nabyla účinnosti k 1. květnu 2016, vyžaduje poskytnutí jistoty pro železniční společnosti využívající zjednodušený postup režimu tranzitu na podkladě NL CIM. Železniční společnosti nově nebudou osvobozeny od poskytnutí jistoty, jak bylo uvedeno v čl. 95 nařízení Komise 2913/92.

V souvislosti s tím již nebude možné aplikovat zjednodušený postup režimu tranzitu automaticky a požádat o něj pouze zakřížkováním sloupce 58b) v NL CIM, ale požadavek o jeho použití bude vyžadovat úzkou spolupráci mezi zákazníkem a dopravcem. Vzhledem k tomu, že částka záruky vychází z hodnoty přepravovaného zboží, bude ČD Cargo vyžadovat před podejem zásilky doklady o její hodnotě. Údaj o hodnotě zásilky a blokované částce záruky bude evidován prostřednictvím zaměstnanců pracoviště CNP.

Záruku na přepravované zboží poskytne ČD Cargo z vlastních zdrojů. Tato záruka se bude vztahovat na celou přepravu, od propuštění zásilky do celního režimu tranzitu až do jeho ukončení ve stanici určení. Aby mohla být částka váznoucí na přepravě odblokována, bude nutná zpětná vazba od příjemce. ČD Cargo bude požadovat doklady o ukončení přepravy ve stanici určení spolu s kopií celního dokladu prokazujícího, že byl řádně ukončen i celní režim tranzitu.

Tyto informace budou evidovány pro účely kontroly ze strany celní správy.

Použití zjednodušeného postupu režimu tranzitu na podkladě NL CIM zůstane i při změně podmínek výhodnější než vystavování Tranzitních doprovodných dokladů v systému NCTS.

Rádi bychom zkušební sledování zahájili co nejdříve, aby bylo od data účinnosti plně funkční. Prosíme proto o zohlednění nových požadavků při Vašich přepravách. Věříme, že přechod na nový způsob bude plynulý a vyžadované podklady a informace Vás nadměrně nezatíží. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Vašeho obchodního manažera ČD Cargo nebo na specialisty podpory prodeje Katerina.Szczeponiecova@cdcargo.cz nebo Eliska.Slustikova@cdcargo.cz.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby