Oznamování protiprávního jednání

Písemné oznámení o existenci protiprávního jednání, které by mohlo zapříčinit vznik trestní odpovědnosti ČD Cargo, a.s. (např. korupční jednání), nebo o existenci důvodného podezření na vznik protiprávního jednání v ČD Cargo, a.s. je možné zaslat:

  • elektronicky na e-mailovou adresu: email  nebo
  • v listinné podobě na adresu:


    ČD Cargo, a.s.
    Oddělení interního auditu (O17/1)
    Jankovcova 1569/2c
    170 00 Praha 7 – Holešovice

Účelem zajištění těchto oznámení je zvýšení možnosti ČD Cargo, a.s. dozvědět se včas o možném podezření na protiprávní jednání v ČD Cargo, a.s. a zvýšení pravděpodobnosti odhalení možného trestného jednání, což umožní ČD Cargo, a.s. bezodkladně učinit reaktivní opatření, včetně zamezení škodlivému následku nebo jeho napravení.

Veškerá oznámení jsou důvěrná. ČD Cargo, a.s. prohlašuje, že nepodnikne jakákoliv odvetná opatření proti osobě, která oznámení podala.

Oznamovatel si musí být vědom své odpovědnosti, včetně trestněprávní odpovědnosti zejména pro trestné činy pomluvy dle ustanovení § 184 trestního zákoníku a křivého obvinění dle ustanovení § 345 trestního zákoníku, při činění oznámení. Oznámení nesmí být zneužito s úmyslem poškodit jiné osoby.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics