ZAN 865-54-2023 a PD27.34 s účinností od 1.1.2024

Pro přepravy zásilek ložených ve vozech poskytnutých držitelem ČD Cargo, a.s., je vyhlášen ZAN 865-54-2023 do a přes země reprezentované těmito železničními dopravními podniky:

41 AL (Albánie)
44 BA (Republika Srpska v Bosně)
50 BA (Bosna a Hercegovina)
52 BG (Bulharsko)
62 ME (Černá Hora)
65 MK (Severní Makedonie)
72 RS (Srbsko)
73 GR (Řecko)
75 TR (Turecko)

Jako výjimka ze ZAN platí záznam "PD27.34" uvedený do sl. 7 nákladního listu CIM. Tímto záznamem se zákazník zároveň zavazuje zaplatit (podle typu loženého vozu) poplatek PD27.34 uvedený v tomto dokumentu.

Tímto není dotčena platnost jiných ZANů vydaných např. pro konkrétní stanici nebo úsek ve výše uvedených zemích.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics