Portál aplikací: SOČ-NL, CNP, …

Personální práce

V oblasti personální práce optimalizujeme věkovou a profesní strukturu při současném zachování efektivní zaměstnanosti. Uvědomujeme si, že personální strategie a řízení lidských zdrojů vytváří obraz o naší firmě a podílí se na utváření konkurenceschopnost na dopravním trhu.

Kontakty na personální pracoviště společnosti


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8.00 - 16.00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7.00 - 18.00 hod.