Provozní jednotka Praha

Provozní jednotka Praha vznikla 1. prosince 2007. V době svého vzniku jí bylo podřízeno 7 provozních pracovišť (Benešov u Prahy, Beroun, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Praha-Libeň, Praha-Uhříněves, Praha-Vršovice). Od 1. března 2009 byla zrušena provozní pracoviště v Kladně a v Praze-Vršovicích, od 1. ledna 2013 i v Benešově u Prahy. Naopak od 1. dubna 2013 se obvod provozní jednotky Praha výrazně rozšířil o obvod zaniklé provozní jednotky Nymburk, a nyní tak sahá od Střezimíře u Tábora na jihu až po Černousy na severu republiky a zahrnuje 5 provozních pracovišť (Beroun, Kolín, Mladá Boleslav, Nymburk a Praha-Libeň). PP Kralupy nad Vltavou a Praha-Uhříněves byla zrušena k 31. prosinci 2015. V současné době sídlí provozní jednotka na adrese Českomoravská 316/24, v Praze-Libni.

Celkem je v obvodu PJ Praha téměř 1 900 km tratí a obsluhováno je 230 tarifních bodů. Jedinou pravidelně využívanou pohraniční přechodovou stanicí je Frýdlant v Čechách. V době svého vzniku měla PJ Praha přes tisíc zaměstnanců, v současné době je jich přibližně stejný počet, avšak je nutné vzít do úvahy skutečnost, že došlo ke sloučení dvou PJ. Jako zajímavost můžeme uvést, že Praha je provozní jednotkou s největším počtem nasazovaných motorových lokomotiv. Je jich v tuto chvíli 97.

  • nakládka za rok (včetně vstupu na PPS): cca 7,3 mil. tun zboží
  • vykládka za rok (včetně výstupu na PPS): cca 8,4 mil. tun zboží

Portfolio naloženého a vyloženého zboží je skutečně pestré. Nejvýznamnějšími zákazníky jsou společnosti z oblasti těžby a zpracování nerostných surovin (Českomoravský cement, Vápenka Čertovy Schody, Sklopísek Střeleč), chemické společnosti (Česká rafinérská, Spolana, Lučební závody Kolín), automobilky (Škoda Mladá Boleslav, TPCA Kolín) a operátoři kombinované dopravy (Maersk, METRANS, Rail Cargo Operator – CSKD). Na tradici hutní výroby na Kladensku dnes navazují Třinecké železárny v Kladně-Dubí. Za zmínku stojí rovněž zákazníci Procter & Gamble – Rakona vyrábějící prací prášky a Mitas Praha vyrábějící pneumatiky. V obou těchto firmách zajišťuje ČD Cargo rovněž provoz na vlečce. V obvodu PJ Praha má své sídlo také celá řada firem zabývajících se výkupem železného šrotu, který se nakládá v mnoha stanicích na hlavních i regionálních tratích (nakládka za rok téměř 500 tis. tun). Podobně je to s nakládkou dřeva, kterého se v obvodu PJ Praha naloží za rok asi 150 tis. tun, nejvíce pak ve stanicích Řevničov, Příbram a Nové Město pod Smrkem. Velmi zajímavé jsou rovněž přepravy betonových prefabrikátů ze závodu Goldbeck Skovice. Zákazníkem, pro kterého zajišťujeme přepravy v režimu just in time, je Česká pošta. Každý den vyjíždějí ze stanice Praha-Malešice tři páry poštovních vlaků směrem do Ostravy.

TOP tarifní body dle nakládky (2015): Mladá Boleslav město, Praha-Uhříněves, Nymburk hlavní nádraží, Beroun, Kolín, Mělník Labe, Praha-Žižkov, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Frýdlant v Čechách st.hr.

TOP tarifní body dle vykládky (2015): Mladá Boleslav město, Praha-Uhříněves, Nymburk hlavní nádraží, Mělník Labe, Kolín, Praha-Žižkov, Kralupy nad Vltavou, Beroun, Kladno-Dubí, Neratovice.

 

Tři zajímavosti z PJ Praha

Kořenov – nejstrmější železniční trať

Trať z Tanvaldu do Kořenova je nejstrmější tratí v České republice. Maximální sklony zde dosahují až 58 promile, proto byla trať vybavena Abtovou ozubnicí. Již od počátku provozu v roce 1902 trať sloužila zejména nákladní dopravě - dovozu černého uhlí ze Slezska do Čech a vývozu sklářských a textilních výrobků opačným směrem. Z důvodu silné osobní dopravy jsou manipulační vlaky dopravce ČD Cargo na zubačce vedeny pouze v nočních hodinách, a to jen od jara do podzimu. Ve směru do Kořenova jsou vozy sunuty, proto je vždy na začátku soupravy řazen tzv. „hytlák", neboli služební vůz pro nákladní vlaky. Zátěž „manipuláků" směrem nahoru tvoří sklářské písky do Desné a Dolního Polubného (vlečky Preciosa Ornela) a dolomit do Dolního Polubného pro stejného příjemce. V opačném směru dominuje dřevo z Kořenova a Desné. Za rok 2015 jsme po trati z Tanvaldu do Kořenova přepravili téměř 16 tisíc tun zboží.

 

Kolín – stanice s největším počtem vleček

Kolín je nejen významnou železniční křižovatkou, ale také stanicí s velkým významem pro nákladní dopravu. Ročně se zde naloží a vyloží okolo 35 tisíc vozů, přičemž 94 % je naloženo nebo vyloženo na vlečkách. Těch z kolínské stanice odbočuje celkem 23. Z tohoto počtu je jich aktivních 19. K těm nejvýznamnějším patří vlečky kolínské automobilky TPCA, logistického centra společnosti Mi-King nebo Lučebních závodů Kolín. Když se sjedou vozy pro všechny vlečkaře, naplánovat obsluhy vleček je velice obtížné.

 

Mělník – nejvytíženější přístavní vlečka

3 km dlouhá vlečka k překladišti na Labi v Mělníce byla zřízena již v roce 1897. Tehdejší přístavní kolejiště tvořily tři krátké manipulační koleje. Dnes na vlečce i v přístavu panuje čilý ruch, zejména díky operátorům kombinované dopravy Maersk a Rail Cargo Operator – CSKD, kteří zde překládají kontejnery mířící do Mělníka nejen ze severomořských přístavů, ale i z jiných tuzemských překladišť a rovněž z terminálů na Slovensku nebo v Maďarsku. Týdně se jedná až o 48 ucelených vlaků, ročně pak o více než 35 tisíc naložených a vyložených vozů. Jejich počet v souvislosti s novými aktivitami operátora Rail Cargo Operator – CSKD v letošním roce výrazně naroste.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics