Představenstvo

Představenstvo se při své činnosti řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy, stanovami společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.

Představenstvo mimo jiné rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny občanským zákoníkem či těmito stanovami do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo výboru pro audit a realizuje v rámci své působnosti zásady výkonu vlastnických práv schválené valnou hromadou.

předseda představenstva Ing. Tomáš Tóth
pověřený řízením úseku v přímé řídící působnosti představenstva společnosti a úseku výkonného ředitele
 
člen představenstva Zbyszek Wacławik
 
člen představenstva Martin Svojanovský
pověřený řízením úseku provozu
 

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics