SOKV Ústí nad Labem

Středisko oprav kolejových vozidel Ústí nad Labem vzniklo 1. prosince 2007 jako jedna ze tří jednotek organizační struktury zabývajících se opravárenstvím a údržbou kolejových vozidel. Má několik podřízených jednotek – Opravny kolejových vozidel (OKV) v Chebu, Mostě a Nymburce. Ve správě SOKV Ústí nad Labem je 82 budov (včetně budovy řízení provozu v České Třebové), 276 tisíc m2 pozemků a také přes 27 km kolejí. Poslední údaje je skutečně úctyhodný, ale jen v samotném Ústí nad Labem je 13,6 km kolejí s 42 výhybkami.

Ve správě SOKV Ústí nad Labem bylo k 31. srpnu 2016 celkem 122 elektrických a 147 motorových lokomotiv. Nejnovějšími přírůstky jsou lokomotivy řady 383, známé Vectrony. Jako jediné depo mají ústečtí ve stavu „staročešky“ řad 122 a 123, lokomotivy řady 372, které jsou nasazovány na pohraniční trať do Bad Schandau i na další vnitroněmecké výkony a třeba také dvě lokomotivy řady 755, které vznikly v roce 2005 rekonstrukcí starších lokomotiv řady 753 a dnes jsou dislokovány v Kralupech nad Vltavou. Ve správě SOKV Ústí nad Labem jsou i lehátkové vozy používané např. pro vojenské přepravy.

V SOKV pracuje 457 zaměstnanců. Polovina zajišťovaných činností se vztahuje k hnacím vozidlům – jejich údržba je kromě Ústí nad Labem prováděna ještě na pracovišti v Mostě. Na pracovištích v Chebu a v Nymburce se provádějí jen opravy nákladních vozů. V Ústí se zaměřují na opravy vozů režimu ss plus všechny dlouhé vozy, jako např. Habbins apod. Jakousi samostatnou jednotku představuje linka na opravu vozů řady Eas, i když v tuto chvíli je funkční pouze její polovina. Ale již se připravuje výstavba nové venkovní haly na čištění a bourání vozů před jejich opravou. Dnes se zde opraví asi 150 vozů ročně, výhled po dokončení zmíněné haly je 500 vozů v různých stádiích oprav. Chebská opravna je nyní plně vytížena opravami nákladních vozů vracejících se po přepravách dřeva a železného šrotu z Německa. Rozhodnutí o jejím odkoupení v roce 2010, tedy bylo jednoznačně správné. V oblasti oprav nákladních vozů je ústecké depo téměř soběstačné.

Velmi zajímavým pracovištěm v areálu ústeckého depa je podúrovňový soustruh H 106 s vlastním pohonem. Toto pracoviště je unikátní v rámci celé skupiny ČD. Za jednu 12ti hodinovou směnu je zde možné stočit až tři lokomotivy nebo vozy. Díky velké investici z loňského roku je hala soustruhu průjezdná a nyní je zde možné „točit“ jednotky a vozy pro ČD i další dopravce. Cca 80 % tržeb představují tržby od externích subjektů. Rozestavěn je nový soustruh na „kolovku“, jehož dokončení se očekává ještě v letošním roce.

V objektech SOKV Ústí nad Labem proběhla řada dalších investic. Za všechny můžeme jmenovat např. zateplení a rekonstrukci haly opravny v Nymburce. Tato akce přinesla nejen významné úspory, ale i zlepšení pracovního prostředí. Spotřeba plynu na topení klesla meziročně o dvě třetiny a elektřiny na osvětlení o 50 %. Postupně je rekonstruováno kolejiště depa, zcela zmodernizována byla linka na tlakové a těsnostní zkoušky v opravně v Mostě.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics