Spolupráce s vysokými školami

Stejně jako v případě středních škol, je navázána spolupráce také s vybranými vysokými školami. Spolupráce je postavena na výchovně-vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, přičemž pilířem tohoto rozvoje ze strany společnosti ČD Cargo, a.s., je vedení, příp. konzultace bakalářských, diplomových nebo i doktorských prací. Studenti těchto škol tak mají možnost získat zkušenosti z určitých specifických oblastí činnosti společnosti.

Spolupráce s vysokými školami není zaměřena především na vysoké školy s dopravním, popř. technickým zaměřením. S ohledem na rozsah činností, které se ve společnosti realizují, nabízí možnost získání zkušeností i studentům v dalších oblastech, jako např. ekonomické, marketingové, personální a dalších.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics