Spolupráce s vysokými školami

ČD Cargo, a.s., spolupracuje na poli vzdělávání také s vysokými školami.

Smluvní spolupráce je uzavřena s vybranými fakultami, které nabízí studium zaměřené zpravidla na oblast dopravy a přepravy. Partnerství spočívá především ve výchovně-vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti.

Pilířem spolupráce je zejména nabídka témat bakalářských a diplomových prací a jejich konzultace s odborníkem v dané oblasti. Studenti tak mají možnost získat informace a zkušenosti ze specifických oblastí činnosti společnosti a propojit tak teoretické znalosti s praxí.

Spolupráce při zpracování diplomových/bakalářských prací se neorientuje jen na studenty vysokých škol s dopravním, logistickým, popř. technickým zaměřením, ale je otevřena, s ohledem na rozsah činností, které se ve společnosti realizují, i pro studenty ostatních škol, s obory ekonomickými, marketingovými, personálními a dalšími.

Pro absolventy, případně pro studenty v posledních ročnících vysokých škol otevíráme Trainee program, který spočívá v absolvování stáží na různých pracovištích ČD Cargo, a.s., pod vedením zkušených mentorů.

Kontaktní e-mail: studenti@cdcargo.cz


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics