Spolupráce se středními školami

ČD Cargo, a.s., od počátku svého vzniku navázalo úzkou spolupráci se středními školami. Výsledkem této spolupráce je 13 partnerských škol, které se smluvně zavázaly k úzké spolupráci při přípravě studentů, kteří tak získávají větší možnost uplatnit se na trhu práce po ukončení studia.

Stát se studentem jedné z těchto smluvních škol přináší ke studiu určité výhody. ČD Cargo, a.s., pro studenty těchto škol zajišťuje pravidelné praxe na různých typech provozních pracovišť.

Přestože je obtížné prognózovat stav trhu práce na několik let dopředu, je velmi pravděpodobné, že o mladého adepta práce strojvedoucího bude v ČD Cargo, a.s., zájem, i když se situace může lišit region od regionu.

Spolupráce se středními školami má ale i další rozměr. Cíleně se zástupci smluvních škol a vedení společnosti setkávají za účelem aktualizace potřeb obou stran. Zástupci škol na straně jedné upřesňují potřeby studentů při praxích. Představitelé ČD Cargo, a.s., na druhé straně seznamují zástupce škol se změnami a novými dokumenty, které souvisí s přípravou studentů na budoucí povolání.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics