Stavebniny

Této komoditě dominují přepravy hromadných substrátů, jako jsou cementy, odsiřovací vápence, štěrky a sklářské písky, distribuce stavebních hmot a materiálů k menším příjemcům je dnes spíše okrajová.

Nejvýznamnějším zákazníkem je zde ČEZ, a dále například Českomoravský cement, Vápenka Čertovy schody, Kotouč Štramberk nebo Cement Hranice.

Stavební komponenty (betonové dílce) jsou přepravovány například ze závodu firmy Goldbeck ve Vrdech u Čáslavi k německým příjemcům.

Přepravy stavebních materiálů na výluky

Přepravy odpadů

V souvislosti s rozsáhlou výlukovou činností, která bude v následujících letech probíhat na železniční síti SŽDC, připravilo ČD Cargo pro své zákazníky nabídku.

Železniční přeprava

  • termínované přepravy štěrků ve speciálních vozech řady Ua (Dumpcar), speciálních vozech typu Chopper (vozy s regulovaným výsypem) nebo ve výsypných vozech řady Faccs až na místo konání výlukových prací
  • termínované přepravy v kontejnerech Innofreight vhodných pro odvoz sutí, vytěžené zeminy apod.
  • termínované přepravy kolejnic, betonových pražců a dalších stavebních materiálů
  • termínované přepravy speciálních stavebních strojů

Další služby

  • zajištění vykládky štěrků ze speciálních vozů v místě výlukových prací
  • poskytnutí lokomotivy, včetně strojvůdce a vedoucího posunu na výlukové práce a práci brousících jednotek
  • poskytnutí pracovníků pro řízení sledu na vyloučené koleji
  • zajištění ukládky zemin

Reference

  • Železničné stavby, a.s. Košice, INTERPORT spedition, s.r.o., Skanska a.s., OHL ŽS, a.s., Strabag Rail a.s., GJW Praha spol. s r.o., TOMI-REMONT a.s.
  • rekonstrukce železničního uzlu Brno, sanace objektů v Karlových Varech, zdvoukolejnění tratě Pardubice – Hradec Králové, modernizace uzlu Český Těšín, broušení kolejnic na tratích Ostravska a Brněnska


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics