Údržba a opravy kolejových vozidel

Údržbu a opravy kolejových vozidel ve společnosti ČD Cargo zajišťuje Odbor údržby a oprav kolejových vozidel.

Jeho hlavní náplní jsou činnosti spojené především s kolejovými vozidly, zejména:

  • řízení a zajištění údržby a oprav hnacích drážních vozidel a tažených kolejových vozidel
  • zlepšování stavu a vybavení hnacích vozidel v souladu s požadovanými standardy bezpečnosti
  • zajištění oprav vyšších stupňů hnacích vozidel a tažených vozidel
  • zajištění sortimentu provozuschopných tažených vozů dle požadavků obchodního úseku společnosti ČD Cargo
  • zajištění oprav nákladních vozů pro ostatní držitele vozů dle mezinárodních smluv
  • zajištění normotvorné a předpisové činnosti, schvalovací řízení pro nová a modernizovaná kolejová vozidla
  • zajištění radioprovozu v rámci celé společnosti ČD Cargo
  • udržování systému jakosti pro Střediska oprav kolejových vozidel, jednání s Drážním úřadem ČR a ostatními státními úřady a institucemi
  • zajištění plnění legislativních povinností spojených s hmotným a nehmotným majetkem ČD Cargo
  • řízení procesů v oblasti ekologie, defektoskopie, svařování, metrologie a prevence požární ochrany

Vlastní údržba a opravy železničních kolejových vozidel jsou prováděny v jednotlivých opravnách kolejových vozidel, které jsou soustředěny do Středisek oprav kolejových vozidel (SOKV Ostrava, SOKV Ústí nad Labem, SOKV České Budějovice).

SOKV provádějí nejen údržbu a opravy kolejových vozidel ČD Cargo, ale i opravy kolejových vozidel externích zákazníků a další služby dle technologického vybavení pracovišť.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics