Vedení společnosti

Generální ředitelství (GŘ)

Úsek v přímé řídící působnosti představenstva společnosti / ředitelé odborů

Předseda představenstva Ing. Tomáš TÓTH
Odbor právní a compliance Mgr. Lukáš STRNAD

 

Úsek předsedy představenstva / vedoucí oddělení

Oddělení interního auditu Ing. Petr VÁCHA

 

Úsek výkonného ředitele / ředitelé odborů

Výkonný ředitel Ing. Tomáš TÓTH
Odbor personální Mgr. Aneta MIKLÁŠOVÁ
Odbor hospodaření s KV Ing. David JELÍNEK
Odbor bezpečnosti Ing. Marek HEJDUK, MPA
Odbor řízení přeprav Ing. Brigita BŘENKOVÁ

 

Úsek obchodu / ředitelé odborů

Člen představenstva
pověřený řízením tohoto úseku
Zbyszek Waclawik
Odbor obchodu Ing. Vlasta SLAVÍKOVÁ
Odbor podpory prodeje Michal ROH
Odbor Business Development Ing. Ivo BOUDA

 

Úsek provozu / ředitelé odborů

Člen představenstva
pověřený řízením tohoto úseku
Martin SVOJANOVSKÝ
Odbor údržby a oprav KV Ing. Karel SKALICKÝ
Odbor provozních technologií Ing. Radek Nedomlel

 

Úsek finančního ředitele / ředitelé odborů

Finanční ředitel Ing. Robert HEDĚNEC
Odbor controllingu a investic Ing. Slavomíra KAŇUKOVÁ
Odbor ekonomiky a účetnictví Ing. Petra SLOVÁČKOVÁ
Odbor procesního inženýringu Ing. Luděk EHRENBERGER
Odbor metodiky a podpory ICT Ing. Petr DROZD

 

Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) / ředitel

Odúčtovna přepravních tržeb Ing. Sylva KUBÁTOVÁ

 

Provozní jednotky (PJ) / ředitel

PJ Česká Třebová Bc. Miloš MAZURA
PJ České Budějovice Ing. Petr VEJS
PJ Praha Hana ZDECHOVANOVÁ
PJ Ústí nad Labem Radoslav NIKOLOV
PJ Brno Tomáš ŠTOS
PJ Ostrava Ing. Ivan ČIMBORA

 

Řízení provozu (ŘP) / ředitel

Řízení provozu Česká Třebová Jiří ŠKOVROŇ, pověřený řízením

 

Střediska oprav kolejových vozidel (SOKV) / ředitel

SOKV Ústí nad Labem Ing. Pavel REŠL
SOKV České Budějovice Jan KOŘÍNEK
SOKV Ostrava Ing. Pavel LEKKI

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics