Vlak MalaTrain

Spojení Česká republika – Małaszewicze a zpět

Přepravní podmínky

  • doba přepravy 24 hodin
  • možnost přeprav z/do Ruska, Běloruska, Pobaltí, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu a Turkmenistánu
  • vlastní dopravce v Polsku se smlouvou o zajíždění na železniční síť Běloruských železnic (BČ)
  • určené pro kontejnery i konvenční zásilky, včetně nebezpečného zboží RID

komplexní služby

  • možnost překládky v Małaszewiczích, Brestu i v jiných pohraničních stanicích
  • zabezpečení celé přepravy až do místa určení (rozvoz kontejnerů po železnici nebo silnici nejen v České republice, ale i na Slovensko, do Rakouska nebo Maďarska)
  • široké spektrum doplňkových služeb (překládka, reexpedice, celní služby, poskytnutí kontejnerů, poslední míle po silnici apod.
  • monitoring po celou dobu přepravy

úspěšně realizované přepravy

  • dovoz bílého fosforu z Kazachstánu do České republiky
  • vývoz rozložených automobilů v kontejnerech z České republiky do Ruska

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics