Vlaky „Ad hoc“

Podmínky pro přepravu zásilek ve vlacích v režimu „ad hoc“

  1. Za vlaky v režimu „ad hoc“ se považují veškeré ucelené vlaky nad rámec grafikonu vlakové dopravy včetně vlaků podle potřeby. Dále pravidelné vlaky, pro něž však z důvodu časového posunu jízdy požadovaného nebo zaviněného zákazníkem, nelze využít grafikonových kapacit.
  2. Každá přeprava v režimu „ad hoc“ (ucelený vlak jedoucí v režimu „ad hoc“) musí být objednána zákazníkem formou elektronické Objednávky vlaku „ad hoc“. Vzor tiskopisu objednávky s požadovanými údaji je v editovatelné podobě zveřejněn na internetových stránkách www.cdcargo.cz/tiskopisy. Vyplněnou objednávku je nutno zaslat elektronicky na adresu order@cdcargo.cz.
  3. Objednávku vlaku v režimu „ad hoc“ ve vnitrostátní přepravě zasílá zákazník nejméně 24 hodin před předpokládaným nebo požadovaným odjezdem vlaku, resp. nejpozději v poslední pracovní den do 8:00 hod. před dnem předpokládaného nebo požadovaného odjezdu vlaku.
  4. Objednávku vlaku v režimu „ad hoc“ v mezinárodní přepravě zasílá zákazník nejméně 48 hodin před předpokládaným nebo požadovaným odjezdem vlaku, resp. nejpozději v předposlední pracovní den do 8:00 hod. před dnem předpokládaného nebo požadovaného odjezdu vlaku.
  5. Na pozdější objednávky nemusí být brán zřetel.
  6. Pro účely objednávky vlaku „ad hoc“ se za vnitrostátní přepravu považuje i vlak, který vstupuje ze zahraničí a má stanici určení v ČR (import).
  7. Ze strany zákazníka lze již přijatou objednávku vlaku v režimu „ad hoc“ zrušit nebo změnit elektronicky písemnou formou (volně) zaslanou na adresu order@cdcargo.cz. Pokud zrušením nebo změnou objednávky ze strany zákazníka vzniknou náklady za již zajištěné náležitosti, technologie a kapacitu dráhy, vyúčtuje dopravce tyto náklady zákazníkovi, popř. počítá dohodnuté smluvní poplatky.
  8. Dopravce může již přijatou objednávku zrušit nebo změnit v odůvodněných případech. Odpovědný zaměstnanec dopravce neprodleně informuje zákazníka (elektronicky, případně telefonicky) a je-li to možné, navrhne mu náhradní řešení. Vyrovnání případných vzniklých škod se řeší ve smyslu příslušných obchodních smluv.

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics