Vlečkové služby

Provoz na železničních vlečkách podléhá zákonu č. 266/1994 Sb. o dráhách a vyhláškám k němu vydaných. Pro úpravu přepravně právních vztahů při uspokojování přepravních potřeb v oblasti přepravy vozových zásilek z/na vlečky (vzájemná odevzdávka vozů, přechod vozidel, technologie provozu, sledování pobytu na vlečkách, místní převozy) vydala akciová společnost ČD Cargo Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky.

V oblasti vlečkových služeb ČD Cargo a.s. nabízí

zpracování technologie obsluhy vlečky (včetně konzultací při projektování vlečky)

provozování drážní dopravy na vlečce;

  • přístavba a odsun vozů na/z vlečky,
  • zajištění posunu na vlečce,
  • řazení vozů před přistavením na vlečku,

konzultantskou činnost.

Podmínky

Pokud má vlastník vlečky zájem, aby drážní doprava na vlečce byla provozována akciovou společností ČD Cargo, musí být vydáno platné úřední povolení pro danou vlečku.

Provozovatel vlečky musí zajistit:

  • uzavření smlouvy o styku vzájemně zaústěných drah s provozovateli sousedících drah.
  • uzavření smlouvy o provozování drážní dopravy na vlečce se všemi provozovateli drážní dopravy na vlečce.

Vlastník vlečky, popř. jím schválený uživatel (nájemce) vlečky musí také s ČD Cargo uzavřít smlouvu o obchodních a přepravních podmínkách na vlečce – tato smlouva specifikuje konkrétní podmínky přístavby a odsunu vozů včetně jejich předávky a cenu za prováděné úkony.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics