Omezení a zastavení přepravy (ZAN)

Omezení nebo zastavení přepravy nebo nakládky vozových zásilek (ZAN) se vyhlašují na základě těchto skutečností:

  • opatření vydaného drážním správním úřadem;
  • opatření vydaného správními úřady oprávněnými rozhodovat v oblasti veterinární, rostlinolékařské, hygienické služby, odpadového hospodářství nebo na základě mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů;
  • nesjízdnosti dráhy v důsledku živelné pohromy, stávky, nehody nebo rekonstrukce dráhy;
  • nepředvídaného narušení provozuschopnosti dráhy;
  • nahromadění přepravovaných vozidel nebo věcí na vlečce;
  • nahromadění vozidel nebo zásilek na dráze;
  • na základě žádosti zákazníka;
  • špatné platební morálky zákazníka vůči dopravci.

ČD Cargo reaguje na tyto skutečnosti vydáním dokumentu ZAN, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé prvky vydaného omezení služeb. Pokud jde o vyhlášení ZAN na základě požadavku zákazníka, je vydání ZAN zpoplatněno podle Tarifu pro přepravu vozových zásilek. Struktura ZAN je popsána v SPP.

Aplikace je přístupná pouze uživatelům po uzavření smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte na emailu CDCEroza@cdcargo.cz.

 

Kontakt