Zařízení služeb – kolejové váhy

Kolejová váha v Pardubicích je mimo provoz

Z důvodu výlukových prací bude od 19. srpna do 3. září 2021 mimo provoz kolejová váha v železniční stanici Pardubice. Za komplikace se omlouváme.

ČD Cargo, a.s., je, na základě smluvního vztahu se Správou železnic, od 1. srpna 2020 provozovatelem vybraných kolejových vah na síti Správy železnic. Tyto kolejové váhy jsou provozovány jako zařízení služeb. ČD Cargo bude v rámci této služby zjišťovat hmotnost vozů pro jiné dopravce. Zásady a ceny za poskytnutí této služby jsou obsaženy v Podmínkách. Přehled kolejových vah, na kterých si může dopravce objednat službu zvážení svých vozů, je uveden v tomto seznamu. Podkladem pro objednání služby je závazná objednávka (pdf formát).

Pravidla pro zjišťování hmotnosti zásilek přepravovaných akciovou společností ČD Cargo zůstávají nezměněna a nadále se řídí ustanovením Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) za poplatky uvedené v Tarifu ČD Cargo, a.s. (TVZ).

  • kolejová váha v Břeclavi je opět v provozu

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics