Zařízení služeb – kolejové váhy

ČD Cargo, a.s., je, na základě smluvního vztahu se Správou železnic, od 1. srpna 2020 provozovatelem vybraných kolejových vah na síti Správy železnic. Tyto kolejové váhy jsou provozovány jako zařízení služeb. ČD Cargo bude v rámci této služby zjišťovat hmotnost vozů pro jiné dopravce. Zásady a ceny za poskytnutí této služby jsou obsaženy v Podmínkách. Přehled kolejových vah, na kterých si může dopravce objednat službu zvážení svých vozů, je uveden v tomto seznamu. Podkladem pro objednání služby je závazná objednávka, pdf formát.

Pravidla pro zjišťování hmotnosti zásilek přepravovaných akciovou společností ČD Cargo zůstávají nezměněna a nadále se řídí ustanovením Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) za poplatky uvedené v Tarifu ČD Cargo, a.s. (TVZ).


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics