Celní služby

ČD Cargo, a. s., prostřednictvím svých celních zástupců, umístěných v jednotlivých provozovnách po ČR, zajišťuje zákazníkům komplexní celní řízení u všech typů dopravy včetně styku s orgány státní správy.

Poskytované služby

Vystavování celních dokladů

 • Jednotný správní doklad (JSD),Dovozní doklad (DD) včetně všech příloh
 • Tranzitní doprovodný doklad (TDD) – za pomoci systému NCTS
 • Vývozní doprovodný doklad (VDD) – za pomoci systému ECS
 • Souhrnné celní prohlášení
 • Osvědčení o původu a statusu zboží (EUR.1, A.TR apod.)
 • Carnet TIR
 • Mezinárodní nákladní list CIM, CMR
 • Ostatní doklady předkládané v celním řízení

Zastupování v celním řízení

Celní řízení prostřednictvím zjednodušených postupů

Poskytnutí zajištění celního dluhu na základě smlouvy

 • Pro režim tranzitu
 • Pro jiné operace než režim tranzitu

Intrastat

 • Kompletní zpracování a odeslání statistického hlášení INTRASTAT v elektronické podobě pro příslušný celní úřad
 • Zastupování zpravodajské jednotky
 • Běžná poradenská činnost

Dočasný sklad

 • Nabízíme uskladnění zboží včetně evidence ve skladu Lovosice

Další služby a činnosti

 • Podávání a vyřizování žádosti na příslušný celní úřad
 • Vyřizování neukončených tranzitních režimů
 • Konzultace v oblasti celních služeb
 • Účast v pilotních projektech
 • Nastavení efektivního využití zjednodušených postupů
 • Interpretace podmínek TARIC
 • Opravné prostředky vydaných rozhodnutí v celním řízení
 • Závazné informace o původu zboží, sazebním zařazení zboží
 • Výpočet celního dluhu
 • Zařazení zboží do společného celního sazebníku EU
 • Poradenská činnost k celním předpisům EU při dovozu a vývozu zboží, zbožíznalství

Trendy v celním řízení

ČD Cargo, a. s., se aktivně zapojuje a přizpůsobuje novým směrům a systémům v celním řízení.

 • Elektronická komunikace s celními úřady
 • Elektronické celní řízení v tranzitu, vývozu a dovozu za pomocí systému NCTS, ECS a AIS na všech pracovištích
 • Schválený hospodářský subjekt - AEO
 • Centralizované celní řízení (možnost propuštění zboží do celního režimu na jiném celním úřadě než je zboží předkládáno)

Osvědčení AEO

Společnost ČD Cargo, a. s., získala dne 23. 09. 2009 osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt AEO (Authorized Economic Operator) - Zjednodušené celní postupy /bezpečnost a zabezpečení (AEOF).

Výhody vzniklé udělením osvědčení AEO:

 • Snadnější přístup k celním zjednodušením
 • Možnost snížení počtu dat v souhrnném celním prohlášení
 • Úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám
 • Provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik
 • Možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě
 • Přednostní odbavení na celním úřadě

Udělením osvědčení AEO se zvýšila prestiž ČD Cargo, a. s., vůči celním a bezpečnostním orgánům a společnostem ze třetích zemí, neboť na základě bilaterálních smluv mezi třetími zeměmi a EU bude uznáváno osvědčení AEO i ve třetích zemích (aktuálně USA, Čína, Japonsko).

Kontakty


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics