Chemické výrobky a kapalná paliva

Jak je patrné z názvu, tvoří tuto komoditu dvě základní skupiny zboží: kapalná paliva, jako jsou benzíny, nafta, speciální paliva pro letecké motory Jet A-1, ale také například biopřísady do paliv nebo surová ropa z jihomoravských nalezišť.

Druhou skupinou jsou ostatní chemické suroviny a polotovary, používané v celém rozsahu chemické (ale například i potravinářské) výroby, dále jsou to stlačené plyny, asfalty, dehty, posypové i potravinářské soli a řada dalších chemikálií a látek.

Nejvýznamnějšími zákazníky jsou české i zahraniční rafinérie, producenti chemických výrobků a obchodní firmy a samozřejmě všichni významní speditéři.

Pro přepravy chemických výrobků i kapalných paliv jsou používány speciální kotlové vozy, v naprosté většině případů patřících výrobním závodům a privátním poskytovatelům. V menší míře jsou využívány i vlastní kryté vozy řad Kils a Habins pro přepravy balených a paletizovaných chemických výrobků.

Zvláštní část této komodity tvoří přepravy kontaminovaných odpadů, které se začaly objevovat v posledních letech. Tyto přepravy jsou nejčastěji prováděny opět pomocí technologie Innofreight.

Kontakt


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics