Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který se při své činnosti řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy.

Dozorčí rada v rámci své působnosti mimo jiné dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku určené k projednání valnou hromadou, vyjadřuje se k návrhu ročního podnikatelského plánu včetně podnikatelské strategie určeného ke schválení valnou hromadou.

předseda dozorčí rady Mgr. Michal Krapinec
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Bc Jan Kasal
člen dozorčí rady Mgr. Drago Sukalovský
člen dozorčí rady Tomáš Vrbík

Členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci

člen dozorčí rady Petr Doležal
člen dozorčí rady Bc. Marta Urbancová

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics