Aktuality

ČD Cargo získalo dotace na vzdělávání strojvedoucích

Od ledna roku 2014 byla zahájena realizace projektu, který získal na konci listopadu 100% finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím globálního grantu EDUCA ve výši téměř 2,2 milionu Kč na tvorbu elektronických kurzů a koncepci interního školení pro strojvedoucí.

Dvě lokomotivy, dva kurzy

Hlavním cílem tohoto projektu je tvorba elektronických kurzů pro strojvedoucí, které se svým obsahem zaměří na vizualizaci modernizovaných hnacích vozidel typu M a E. Co si pod vizualizací můžeme představit? Půjde o tvorbu kurzů, které v sobě budou zahrnovat instruktážní videa, fotografie a mnoho zajímavých animací. Kurzy budou využívat velké množství interaktivních prvků, které tak umožní zapojení uživatelů přímo do studia. Nepůjde tak jen o pasivní předávání informací. Zaměstnanci se budou moci seznámit s funkcemi obou modernizovaných hnacích vozidel pomocí případových studií, které mohou nastat v reálném provozu.

Projekt nabídne netradiční pojetí

Projekt ale není zaměřen pouze na tvorbu elektronických kurzů. Jeho cílem je tvorba ucelené koncepce vzdělávání, která se v současné době označuje jako „blended learning". Jedná se o kombinace elektronického a prezenčního vzdělávání. Po prostudování elektronických kurzů se totiž účastníci budou účastnit také školení prezenčních, která budou realizována interními lektory společnosti. Na základě již získaných znalostí budou moci na prezenčních školeních probírat podrobněji především své dotazy, které vzešly z vlastního studia. Zároveň se budou moci podělit o vlastní zkušenosti s lektory i dalšími účastníky. Na závěr pak bude probíhat elektronickou formou závěrečné ověření znalostí a také budou mít účastníci kurzu možnost zapojit se do diskusních fór a dalších prvků elektronického vzdělávání.

Realizační tým projektu se bude skládat výhradně ze zaměstnanců ČD Cargo s tím, že na dodávku vizualizace obou druhů hnacích vozidel bude vyhlášeno výběrové řízení na externí dodavatele, a to jak po stránce tvorby vizuálního materiálu, tak po stránce tvorby interaktivních prvků. Od ledna 2014 se tak budete moci setkávat s projektem pod názvem „Specifické vzdělávání interních lektorů a zaměstnanců (strojvedoucích) v oblasti technických znalostí modernizovaných lokomotiv společnosti ČD Cargo, a.s.". Další informace o projektu budou postupně uveřejňovány na intranetu a internetových stránkách společnosti.

Připomeňme si, že v minulosti získalo ČD Cargo z globálního grantu EDUCA dotace na dva projekty. Celkově se v tomto grantu již podařilo získat podporu ve výši téměř 4 milionů korun. Celý projekt je realizován v režimu „de minimis", což znamená, že celý rozpočet je hrazen ze zdrojů evropských strukturálních fondů. Za dobu existence ČD Cargo se podařilo získat z Evropského sociálního fondu na vzdělávání dohromady téměř 20 milionů korun.Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby