Logistické služby

ČD Cargo, a.s. poskytuje ke svému hlavnímu předmětu činnosti, v zájmu komplexnosti služeb v přepravě zboží, doplňkové služby při manipulaci se zbožím předcházející nebo přímo navazující na přepravu zboží po železnici, tj. svoz a nakládku zboží včetně jeho uložení a zajištění, spediční úkony, jakož i další služby a činnosti pro fyzické a právnické osoby podle živnostenského oprávnění ČD Cargo, a.s.

Poskytované Doplňkové služby

Komplexní služby zákazníkům při manipulaci se zbožím předcházející nebo přímo navazující na přepravu vozových zásilek po železnici:

 • svoz a nakládka zboží do železničních vozů,
 • uložení a zajištění zboží (včetně nadrozměrných nákladů) na železničních vozech,
 • vykládka ze železničních vozů a rozvoz zboží do míst určených zákazníkem,
 • úprava nebo překládka nákladu a zajištění zboží v případech, kdy je přeprava vozové zásilky dočasně pozastavena z důvodu ložné nebo technické závady,
 • jeřábové práce,
 • služby ve vnitrostátní motorové silniční nákladní dopravě,
 • manipulace s použitím čelních vysokozdvižných vozíků,
 • služby spojené se skladováním zboží, včetně souvisejících služeb.

Přepravně obstaravatelské úkony za přepravce ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě zboží:

 • tarifní poradenství,
 • svoz zboží z míst určených zákazníkem, třídění, skladování, balení, expedice a reexpedice zboží včetně velkých kontejnerů,
 • převzetí, shromažďování, odesílání, rozdělování, výdej nebo zabezpečení další přepravy zásilek,
 • skladování a související zajištění vykládky,
 • uložení do skladu a nakládka zásilek při výdeji ze skladu.

Vybavení středisek

Nabízené činnosti a služby je možno, po předchozí dohodě, realizovat i na místech učených zákazníkem.

Další služby a činnosti

Tyto služby jsou poskytovány na přání a podle potřeb zákazníka po předchozím projednání a na základě písemné dohody ve všech železničních stanicích s výpravním oprávněním pro příjem a výdej vozových zásilek, a to jak ve vnitrostátní, tak i mezinárodní přepravě. Úhradu ceny za provedenou službu je možné provést samostatnou fakturou nebo prostřednictvím nákladního listu.

Reference

Jako příklad služeb poskytovaných středisky logistických služeb, lze uvést některé zrealizované obchodní případy:

Nakládka a upevnění 24 kusů modulů energetického celku, s dodáním upevňovacích prostředků, na železniční vozy přímo na vlečce zákazníka.

Zajištění finální části logistického řetězce pro zákazníka - vykládka zboží z železničních vozů, jeho uložení ve skladišti a následný odvoz k zákazníkovi dle jeho pokynů. Stejným způsobem je realizována i zpětná nakládka hotových výrobků.

Nakládka kolové vojenské techniky včetně jejího upevnění na železničních vozech s dodáním upevňovacích prostředků a zajištění převzetí vozových zásilek k přepravě.

Kontakty