Niederlassung Deutschland

5. března 2020 byla do obchodního rejstříku v Německu zapsána nová pobočka: ČD Cargo, a.s., Niederlassung Deutschland, která je zároveň držitelem všech dokumentů opravňujících k provozování drážní dopravy v Německu.

O necelý měsíc později, 3. dubna 2020 zrealizovala pobočka první vlak v Německu na vlastní licenci a strojvedoucím ČD Cargo. Jednalo se o vlak se dřevem z Břeclavi do Ingolstadtu.

Ke dřevu brzy přibylo další zboží – kontejnery Innofreight, obilí, ropné deriváty, železo a později také automobily. Za rok 2000 se jednalo o 300 tis. tun zboží, od začátku letošního roku jsme v Německu zajistili přepravu už více než 1 500 vlaků. Zpočátku v Německu převažovaly ad hoc přepravy, v posledních měsících však výrazně narůstá procento pravidelných přeprav realizovaných ve spolupráci s ČD Cargo.

Díky spolupráci obou zahraničních poboček může ČD Cargo nabízet v tranzitu nejen přepravní trasu přes Slovensko a Českou republiku, ale i po koridorové trati přes Rakousko a Passau dále do Německa.

„Německá pobočka od svého založení v březnu 2020 zajistila dopravu poměrně velkého počtu vlaků zejména ve směru do Německa přes Děčín nebo přes Passau,“ říká vedoucí německé pobočky, pan Christian Hann a dodává: „V současné době jsme však na německém trhu stále ještě malým hráčem. Díky úzké spolupráci s obchodními útvary ČD Cargo v Čechách, Německu a Rakousku máme v Německu potenciál k značnému růstu. Důležitá je i spolupráce obou poboček. Zřízení pobočky v Německu umožnilo pokračovat v jízdě vlaků z Rakouska na vlastní licence ČD Cargo také v Německu. Výsledkem je, že ČD Cargo odpovídá za větší část přepravní cesty a naše nabídka se tak stala mnohem atraktivnější.“


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics