Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána 18. prosince 2006 pod názvem Koleje Czeskie. Jejím 100% vlastníkem je ČD Cargo. Od roku 2009 je držitelem licence k provozování železniční nákladní dopravy v Polsku. Z malého dopravce odkázaného jen na přepravy pro mateřskou společnost se společnost za poslední roky změnila v suverénní subjekt, který dokáže nabídnout služby i dalším zákazníkům.

CD Cargo Poland se zaměřuje na přepravy černého uhlí ze slezských dolů nejen do České republiky, ale i do polských elektráren a tepláren, dále na přepravy kontejnerů v tranzitu z České republiky do Běloruska, resp. Číny, nerostných surovin z baltských přístavů do České republiky a hutních produktů v opačném směru. Zanedbatelné nejsou ani přepravy dřeva.

V roce 2020 společnost přepravila téměř 3 mil. tun zboží. Na své vlaky nasazuje CD Cargo Poland nejen starší lokomotivy ČD Cargo, ale i moderní lokomotivy Dragon od výrobce NEWAG. Disponuje rovněž více než 700 vlastními nákladními vozy.

Na základě uzavřených smluv může CD Cargo Poland zajíždět na síť RŽD v Kaliningradu, na síť BČ do Brestu a dalších pohraničních stanic a na síť LG do stanice Mockava.

Kontakt

CD Cargo Poland Sp. z o. o.

Pobočka Katovice:

Grabowa 2
40-172 Katowice
+48 503 195 024
e-mail: sekretariat@cdcargo.pl

 

Pobočka Varšava:

Grzybowska 4 lok.3
00-131 Warszawa
+48 223 803 390
e-mail: warszawa@cdcargo.pl


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics