Spolupráce se středními školami

ČD Cargo, a.s., v rámci svého rozvoje v oblasti vzdělávání, vyhledávání a získávání nových zaměstnanců na trhu práce, dlouhodobě spolupracuje se středními školami. Výsledkem spolupráce je smluvní vztah se 16 středními školami v rámci celé ČR, jejichž studijní obory jsou zaměřeny na železniční nákladní dopravu a přepravu a opravy železničních kolejových vozidel.

Cílem těchto dohod je úzká spolupráce obou partnerů v oblasti nákladní železniční dopravy, založená především na vzájemném předávání jak teoretických, tak i praktických informací z oblasti železnice a nákladní dopravy do škol a opačně. Další aktivity na poli spolupráce jsou besedy, odborné praxe, exkurze nebo stipendijní programy pro vybrané žáky.

Tímto se otevírá žákům možnost po úspěšném zakončení studia nastoupit k významnému zaměstnavateli v ČR, podílet se na provozu, ale i řízení a rozvoji železniční nákladní dopravy. Absolventi středních škol, a to i dívky najdou široké uplatnění v různých profesích jako např. strojvedoucí, dispečer, mechanik a opravář elektrických přístrojů, tranzitér, elektromechanik, soustružník kovů, svářeč nebo nákladní pokladník.

Kontakt: studenti@cdcargo.cz


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics