Vedení společnosti

Generální ředitelství (GŘ)

Úsek v přímé řídící působnosti představenstva společnosti / ředitelé odborů

Předseda představenstva Ing. Tomáš TÓTH
Odbor právní a compliance Mgr. Lukáš STRNAD

 

Úsek předsedy představenstva / vedoucí oddělení

Oddělení interního auditu Ing. Tomáš PAULUS

 

Úsek výkonného ředitele / ředitelé odborů

Výkonný ředitel Ing. Tomáš TÓTH
Odbor personální Mgr. Aneta MIKLÁŠOVÁ
Odbor hospodaření s KV Ing. David JELÍNEK
Odbor bezpečnosti Ing. Marek HEJDUK, MPA
Odbor řízení přeprav Ing. Brigita BŘENKOVÁ
Odbor bezpečnosti provozování drážní dopravy Ing. Petr NEDOMLEL

 

Úsek obchodu / ředitelé odborů

Člen představenstva
pověřený řízením tohoto úseku
Zbyszek WACLAWIK
Odbor obchodu Bc. Věra RIEDEROVÁ
Odbor podpory prodeje Michal ROH
Odbor Business Development Bc. Jana HOLANOVÁ
pověřená řízením odboru

 

Úsek provozu / ředitelé odborů

Člen představenstva
pověřený řízením tohoto úseku
Martin SVOJANOVSKÝ
Odbor údržby a oprav KV Ing. Karel SKALICKÝ
Odbor provozních technologií Ing. Radek NEDOMLEL

 

Úsek finančního ředitele / ředitelé odborů

Finanční ředitel Ing. Robert HEDĚNEC
Odbor controllingu a reportingu Ing. Milan DRYML
Odbor nákupu a investic Ing. Petr KUCHAŘ
Odbor ekonomiky a účetnictví Ing. Petra SLOVÁČKOVÁ
Odbor procesního inženýringu Ing. Luděk EHRENBERGER
Odbor metodiky a podpory ICT Ing. Petr DROZD

 

Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) / ředitel

Odúčtovna přepravních tržeb Ing. Sylva KUBÁTOVÁ

 

Oblastní provozní ředitelství (OPŘ) / ředitel

OPŘ Západ Ing. Petr VEJS
OPŘ Střed Ing. Martin KAŠPAR
OPŘ Východ Ing. Ivan ČIMBORA

 

Řízení provozu (ŘP) / ředitel

Řízení provozu Česká Třebová Jiří ŠKOVROŇ

 

Střediska oprav kolejových vozidel (SOKV) / ředitel

SOKV Ústí nad Labem Ing. Pavel REŠL
SOKV České Budějovice Jan KOŘÍNEK
SOKV Ostrava Ing. Pavel LEKKI

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics