Výbor pro audit

Výbor pro audit v rámci své působnosti sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti; hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik.

V této souvislosti výbor pro audit mimo jiné rovněž prověřuje a hodnotí alespoň jednou ročně systémy interní kontroly, vnitřního auditu a řízení rizik, s přihlédnutím k tomu, aby bylo zajištěno, že hlavní rizika společnosti budou řádně identifikována a řízena, a dále předkládá představenstvu a dozorčí radě společnosti doporučení ohledně záležitostí týkajících se interního auditu a podporuje efektivitu fungování interního auditu.
 

předseda výboru pro audit  Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D.
narozen: 13.8.1961
bydliště: Průběžná 3142, 434 01 Most
den vzniku funkce: 24.2.2020
den vzniku členství: 17.12.2019
 
člen výboru pro audit Ing. Libor Joukl
narozen: 24.2.1962
bydliště: Za Kovářským rybníkem 270, 149 00 Praha 4
den vzniku členství: 17.12.2019
 
člen výboru pro audit Ing. Miroslav Zámečník
narozen: 21.6.1966
bydliště: Ronovská 784, 582 22 Přibyslav
den vzniku členství:: 17.12.2019

 


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics