Železo a strojírenské výrobky

Tato komodita je tvořena třemi základními skupinami: železnými rudami, kovovým odpadem a hutními polotovary a výrobky. Strojírenské výrobky dnes již spadají spíše pod nově vzniklou komoditu Automotive a případně Ostatní.

Železné rudy jsou importovány do hutí na Ostravsku (ArcelorMittal, Třinecké železárny), a to především z Ruska, v menší míře i z jiných nalezišť a zdrojů. Kovový odpad je svážen od drobných i větších výkupců a zpracovatelů do českých i zahraničních hutí (v Německu, Itálii a Rakousku). Hutní výrobky a polotovary jsou jednak přepravovány mezi různými výrobními závody k dalšímu zpracování – sem patří například přepravy ingotů z Třince do Kladna-Dubí – a dále ke konečným zákazníkům. Těchto přeprav od českých i zahraničních výrobců je mnoho typů, patří sem například kolejnice z Třince, lodní plechy z Evrazu Vítkovice, různé polotvary z ostravského ArcelorMittalu a slovenského US Steelu Košice a další. Významným segmentem jsou přepravy svitků plechů pro automobilový průmysl od českých i zahraničních (i zámořských) výrobců.

Železné rudy jsou přepravovány v ucelených vlacích, nakládaných zpravidla na širokorozchodných překladištích. Naopak kovový odpad je svážen téměř výhradně prostřednictvím vozových zásilek, ucelené vlaky jsou vypravovány jen v ojedinělých případech mezi velkými zpracovateli kovového odpadu a hutěmi. Hutní výrobky jsou přepravovány oběma systémy.

Kontakt


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics